หากสั่งห้ามการส่งออกวัคซีนชั่วคราว จะแก้ปัญหาจัดหาวัคซีนผิดพลาดได้ ลดคนตายเพราะโควิดในประเทศไทย แต่ปัญหาจะถูกส่งต่อไปให้ประเทศอื่น

วันที่ 25-03-2021 Financial Times เสนอข่าว อินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลก สั่งหยุดส่งออกวัคซีนชั่วคราว

มีหลายประเทศต้องเดือดร้อนจากมาตรการ ห้ามการส่งออกวัคซีนของรัฐบาลอินเดีย แต่เป็นที่เข้าใจได้ถึงความจำเป็น เพราะในช่วงนั้นอินเดียมีผู้ติดเชื้อและตายจำนวนมาก

วันที่ 25-03-2021 ซึ่งเป็นวันที่อินเดียสั่งหยุดการส่งออกวัคซีนชั่วคราว อินเดียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 59,069 คน (สะสมรวม 11,846,082 คน) มีคนตาย 258 คน (สะสมรวม 162,125 คน)

การสั่งหยุดส่งออกวัคซีนชั่วคราวของรัฐบาลอินเดีย ไม่ค่อยโดนใครตำหนิเท่าไร ประเทศต่างๆเข้าใจถึงความจำเป็นของอินเดีย

ที่เอาตัวเลขการติดเชื้อและตายในประเทศอินเดียในวันที่มีการสั่งห้ามการส่งออกวัคซีนชั่วคราว เพราะต้องการเปรียบเทียบกับสภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน

อินเดียมีประชากร 1,395,049,909 คน ไทยมีประชากร 69,994,459 คน

วันที่ 12-08-2021 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,782 คน (ติดเชื้อสะสมรวม 839,771 คน) ตาย 147 คน (ตายสะสมรวม 6,942 คน)

หากเปรียบเทียบระหว่างไทยกับอินเดียโดยใช้วันที่ 12-08-2021 เป็นเกณฑ์ ถ้าคำนวณโดยให้อินเดียมีประชากรเท่ากับไทย จะได้ตัวเลขดังนี้ คือ

-ผู้ติดเชื้อรายใหม่ไทย 22,782 คน (เท่ากับอินเดียติดเชื้อ 454,065 คน) ผู้ติดเชื้อสะสมของไทย 839,771 คน (เท่ากับอินเดียติดเชื้อสะสมรวม 16,737,360 คน)

-ตายรายใหม่ไทย 147 คน (เท่ากับอินเดียตาย 2,930 คน) คนตายสะสมของไทย 6,942 คน (เท่ากับอินเดียตายสะสมรวม 138,360 คน)

หากประเทศไทยเลียนแบบอินเดีย โดยนับตั้งแต่วันนี้ คือ 12-08-2021 เริ่มสั่งห้ามการส่งออกวัคซีนเป็นการชั่วคราว หลายประเทศจะเข้าใจความจำเป็นของประเทศไทย แต่ประเทศที่รอวัคซีนจากสยามไบโอไซเอนซ์จะกล่าวโทษประเทศไทย

ในวันที่อินเดียมีคนตายวันละ 258 คน หรือตายเท่ากับ 0.185 คนต่อประชากร 1 ล้านคน อินเดียได้สั่งหยุดการส่งออกวัคซีน แต่วันนี้ไทยมีคนตาย 147 คน หรือตายเท่ากับ 2.1 คนต่อประชากร 1 ล้านคน

ในวันที่อินเดียมีคนติดเชื้อวันละ 59,069 คน หรือติดเชื้อเท่ากับ 42 คนต่อประชากร 1 ล้านคน อินเดียได้สั่งหยุดส่งออกวัคซีน แต่วันนี้ไทยมีคนติดเชื้อ 22,782 คน หรือติดเชื้อเท่ากับ 326 คนต่อประชากร 1 ล้านคน

ขณะนี้ สยามไบโอไซเอนซ์ ผลิตวัคซีนได้เดือนละประมาณ 10-15 ล้านโดส หากวันนี้มีคำสั่งจากรัฐบาลให้หยุดการส่งออกวัคซีนชั่วคราว จะช่วยลดการขาดแคลนวัคซีนในประเทศไทย และช่วยลดคนที่จะตายเพราะโควิด-19 ในประเทศไทยได้อีกหลายหมื่นคน

การสั่งห้ามการส่งออกวัคซีนชั่วคราว เป็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขความผิดพลาดในการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าเกินไปของรัฐบาลไทย

ความผิดพลาดในการจัดหาวัคซีนล่าช้าของไทย สามารถส่งต่อความผิดพลาดให้เป็นปัญหาขาดแคลนวัคซีนของประเทศอื่น!!!.

https://www.ft.com/content/5349389c-8313-41e0-9a67-58274e24a019

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

Leave a Reply