อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าซื้อบริษัท Oxiteno ในประเทศบราซิล สร้างธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวมูลค่าเพิ่ม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 16 สิงหาคม 2564 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ประกาศข้อตกลงเข้าซื้อบริษัท Oxiteno S.A. Indústria e Comércio ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศบราซิล และเป็นบริษัทย่อยของ Ultrapar Participações S.A. การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้ไอวีแอลมีธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ในอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังช่วยขยายกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivatives หรือ IOD ที่ดำเนินการอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

Oxiteno เป็นผู้นำในการผลิตสารลดแรงตึงแบบบูรณาการสำหรับตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างมากในละตินอเมริกา การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นำมาซึ่งทีมผู้บริหารที่เป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญระดับโลกในนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าในประเทศบราซิล อุรุกวัย และเม็กซิโก พร้อมด้วยศักยภาพการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมในตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งรวมถึงโรงงานแห่งใหม่ในเมืองพาซาดีนา รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ Oxiteno ยังมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการกำกับกิจการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ของไอวีแอล

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ไอวีแอลจะมีตำแหน่งทางการตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง อุดมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และมีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่อยู่อาศัยและการดูแลส่วนบุคคล เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร สารเคลือบผิว รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ตลาดสารลดแรงตึงผิวมีการเติบโตอย่างมั่นคงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต อาทิ การเติบโตของประชากร การขยายตัวของสังคมเมือง และการเพิ่มการตระหนักด้านสุขอนามัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ฐานการผลิต 11 แห่ง ลูกค้าใน 4 ทวีป และทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ของ Oxiteno จะช่วยเสริมกลุ่มธุรกิจ IOD ในสหรัฐฯ และละตินอเมริกา ในขณะที่ศูนย์การวิจัยและเทคโนโลยีทั้ง 5 แห่งของ Oxiteno จะช่วยเพิ่มการรับรองด้านนวัตกรรมของไอวีแอลสำหรับเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นนี้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจในทวีปยุโรปและเอเชีย พร้อมการยกระดับธุรกิจสารลดแรงตึงผิวของ Indorama Ventures Oxides (IVOX) ในประเทศออสเตรเลียและอินเดีย รวมถึงฐานการผลิตอื่นๆ ของไอวีแอลใน 34 ประเทศทั่วโลก โดยไอวีแอลคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการควบรวมกิจการมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2568 ผ่านการปรับกลุ่มธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ไอวีแอลจะเข้าซื้อ Oxiteno ด้วยมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเสร็จสิ้น) โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระมูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 ธุรกรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย คาดว่าจะดำเนินธุรกรรมแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 และจะสร้างรายได้ส่วนเพิ่มในทันที บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากการยืดระยะเวลาการชำระบางส่วนและใช้เงินสดส่วนเกิน กระแสเงินสดอิสระจากการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ เงินกู้ระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียน และส่วนที่เหลือจากหนี้สินระยะยาว

ทั้ง Oxiteno และอินโดรามา เวนเจอร์ส ต่างมีจุดเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวและมีแนวคิดคล้ายกัน คือการให้ความสำคัญกับบุคลากรในฐานะตัวแปรสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจ รวมถึงการให้คุณค่าแก่นวัตกรรมและการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจมีความหลากหลายและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีความเหมาะสมและลงตัวสำหรับไอวีแอล เรามีผลงานที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำเร็จในการบูรณาการกิจการที่เข้าซื้อ 50 แห่งในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ด้วย Oxiteno เรากำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจสารเคลือบแรงตึงผิว การผนึกกำลังของบริษัทเข้าด้วยกัน เรากำลังสร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า การเข้าถึงตลาด และทีมงานที่มีประสบการณ์ เช่นเดียวกับไอวีแอล Oxiteno เติบโตจากกิจการครอบครัวด้วยแนวคิดอย่างผู้ประกอบการ การรวมทีมของทั้งสองเข้าด้วยกันนับเป็นสิ่งที่หาได้ยากในอุตสาหกรรมนี้ และเรารอคอยที่จะต้อนรับทุกๆ คนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไอวีแอล”

Frederico Curado ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ultra Group กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่เราต้องมั่นใจ คือ Oxiteno จะได้รับประโยชน์จากการบูรณาการผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจ ซึ่งจะกำหนดจุดยืนทางกลยุทธ์เพื่อนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตในอนาคต”

ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม (HVA) ที่เติบโตของ Oxiteno ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ IOD ที่มีอยู่ของไอวีแอล

ผลิตภัณฑ์ HVA ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมของ Oxiteno เป็นส่วนสำคัญที่จะเติมเต็มรูปแบบธุรกิจที่เติบโตของไอวีแอล (ภาพประกอบที่ 1) และเป็นปัจจัยผลักดันการคาดการณ์ EBITDA ของไอวีแอลในช่วง 2 ปีนับจากนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากที่บริษัทฯ ประกาศไว้ในเดือนมกราคม ปี 2564 เมื่อผนวกกับสินทรัพย์ระดับโลกของไอวีแอลที่ซื้อจากบริษัท Huntsman ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ เมื่อปี 2563 (ธุรกรรม Spindletop) การเข้าซื้อ Oxiteno จะทำให้กลุ่มธุรกิจล่าสุดอย่าง IOD เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตที่มีผลกำไรสูง ควบคู่ไปกับธุรกิจเริ่มต้นอย่าง PET อีกทั้งจะสร้างรูปแบบธุรกิจผสมผสาน ที่แข็งแกร่งและมีความยืนหยุ่นมากขึ้น

cid:image001.png@01D792BF.0CCED790

ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจ IOD ธุรกิจสารลดแรงตึงผิวประสิทธิภาพสูงของ Oxiteno และกลุ่มธุรกิจ Combined PET ผ่านการใช้น้ำมันดิบ shale gas และวัตถุดิบโอเลโอ ส่งผลให้ไอวีแอลได้รับประโยชน์จากการบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่แตกต่าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อโมเดลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ผลิตสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุที่มีการดำเนินงานขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกา (ภาพประกอบที่ 2)

นอกจากนี้ การรับรองนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Oxiteno ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเป้าหมายที่ท้าทายของไอวีแอลในด้านความยั่งยืน ในฐานะผู้นำการดำเนินเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับ PET และส่วนประกอบทางชีวภาพ ทั้งนี้ ประเทศบราซิลเป็นแหล่งผลิตเอทานอลที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งใช้ในการผลิตเอทิลีนทางชีวภาพ (bio-ethylene) เพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้แก่ กลุ่มอนุพันธ์เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide Derivatives หรือ EOD) และ PET ที่ยั่งยืน โดยปัจจุบันไอวีแอลเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้สำหรับขวด PET รีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของโลก และตั้งเป้าที่จะรีไซเคิล PET ทั่วโลกให้ได้อย่างน้อย 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 พร้อมลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจ Combined PET, IOD และ Fibers อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า“การรวมกิจการระหว่าง Oxiteno และกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides & Derivatives ที่ไอวีแอลดำเนินการอยู่ เป็นการส่งเสริมกันอย่างมาก ทำให้เราเข้าสู่ตลาดละตินอเมริกาที่มีการเติบโตสูง และเป็นซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังจะช่วยผลักดันการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการเร่งขยายธุรกิจเคมีภัณฑ์ปลายน้ำ การเพิ่มการเข้าถึงตลาดคุณภาพสูง การเสริมการรับรองด้านการวิจัยและพัฒนาและความยั่งยืน การรวมธุรกิจจะเร่งการเติบโตของรายได้และ EBITDA และส่งผลดีด้านต้นทุนจากการดำเนินงานร่วมกัน”

cid:image002.jpg@01D792BF.0CCED790

ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตด้วยกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ไอวีแอลได้สร้างรูปแบบธุรกิจระดับโลกที่แข็งแกร่งจากการเข้าซื้อกิจการกว่า 50 แห่งในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และกำลังเริ่มดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนต้นทุน การใช้สินทรัพย์อย่างเต็มศักยภาพ การเติบโตไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน และความเป็นเลิศขององค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการลงทุนที่สำคัญในโครงการปรับเปลี่ยน ประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิผล อันจะช่วยขับเคลื่อนการขยายกลุ่มธุรกิจ IOD เสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจ Fibers และเพิ่มคุณค่าให้แก่กลุ่มธุรกิจ Combined PET

cid:image003.png@01D792BF.0CCED790

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวเพิ่มเติมว่า“ตั้งแต่ปี 2557 ผมวางกลยุทธ์ของเราไว้ว่าชัดเจนมากว่าจะมุ่งเน้น HVA และผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยทำให้เราอยู่ในฐานะผู้นำระดับโลก นับจากโรงงาน PET แห่งแรกของเราในปี 2538 เราได้เติบโตเป็นผู้นำระดับโลกอย่างทุกวันนี้ด้วยผลงานที่เห็นเด่นชัดจากการเข้าซื้อกิจการและการบูรณาการสินทรัพย์และทีมงานใหม่ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้องค์กรมีขนาดใหญ่และแตกต่างจากรายอื่นๆในตลาด ด้วยเหตุนี้และการมุ่งเน้นแนวทางด้านความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิผลด้านต่างๆ ของเรา ประกอบกับกับความสามารถในการเติบโตทั้งภายในและจากการเข้าซื้อกิจการ จะช่วยผลักดันคุณค่าองค์กรอย่างต่อเนื่อง” (ภาพประกอบที่ 3)

# # #

Posted in PR

Leave a Reply