เดลต้าคว้า 2 รางวัล จากการประกวด Thailand Energy Awards 2021

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2564 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 (TEA) ทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบุคลากรด้านพลังงานและรางวัลผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน

แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เดลต้ายังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงโครงการปรับปรุงระบบอากาศอัดที่ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลบุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงาน-โรงงานควบคุม:

  • ผลการดำเนินงานอันโดดเด่นของแผนกการจัดการพลังงานภายในโครงสร้างองค์กรของเดลต้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานของบริษัทโดยการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ
  • คณะกรรมการจัดการพลังงานของเดลต้าพร้อมด้วยการสนับสนุนจากทุกแผนกให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมายการจัดการพลังงานของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย การบันทึก การควบคุม การรวบรวมและการตรวจสอบ การแก้ไข และการจัดหาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานอย่างต่อเนื่อง
  • จัดกิจกรรมสัปดาห์พลังงานที่จัดขึ้นทั่วทั้งบริษัทเดลต้าเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานทุกคน
  • จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีด้านการจัดการพลังงานของเดลต้ากว่า 400,000 บาท

รางวัลผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทภาคเอกชน:

  • เดลต้าได้รับการรับเชิญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้กระทรวงพลังงานให้เป็นวิทยากรและผู้บรรยายในงานสัมมนาและงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
  • ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
  • จัดงานเปิดบ้านเดลต้า (Delta Open House) เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการพลังงานแก่นิสิตนักศึกษาและบริษัทต่างๆ
  • จัดนิทรรศการโซลูชันการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมของเดลต้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทย

นับเป็นปีที่หกแล้วที่เดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านความยั่งยืนจากกระทรวงพลังงานเพื่อเชิดชูเกียรติโรงงาน อาคาร และบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาเดลต้าได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ในปีพ.ศ. 2556, 2560, 2561, 2562 และ 2563 ตามลำดับ

ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก เดลต้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันสีเขียวของบริษัทเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืนในประเทศไทย ความมุ่งมั่นของเดลต้าในการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคำมั่นสัญญาขององค์กรที่ว่า Smarter. Greener. Together.

###

เกี่ยวกับ บมจเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปีพ.ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นส์การจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้า ฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์การประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

Posted in PR

Leave a Reply