Pfizer ป้องกันได้ 74% หลัง 5-6 เดือน Astra ป้องกันได้ 67% หลัง 4-5 เดือน ประสิทธิภาพวัคซีนโควิดลดลงตามเวลา

การศึกษาของสหราชอาณาจักรจากคนที่ได้ฉีดวัคซีน Pfizer-BioNTech มากกว่า 400,000 คน ตรวจพบประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้ 88% หลังการฉีดครบสองโดส แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 5-6 เดือน ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือ 74%

ในการศึกษาคราวเดียวกัน มีการวิเคราะห์ผู้ที่ฉีดวัคซีน Oxford-AstraZeneca ครบสองโดสมากกว่า 700,000 คน ตรวจพบประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้ 77% หลังการฉีดครบสองโดส แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป 4-5 เดือน ประสิทธิภาพจะลดลงเหลือ 67%

การเก็บข้อมูลใน UK อยู่ในช่วงหลังวันที่ 26-05-2021 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก

นับถึงวันอังคารที่ 24-08-2021 ประชากรเกือบ 42 ล้านคน หรือ 77% ของคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปในสหราชอาณาจักรได้ฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน UK วันที่ 24-08-2021 มี 30,838 คน และตาย 174 คน โดยเป็นการตายภายใน 28 วัน หลังจากตรวจพบว่าติดเชื้อ

สรุปแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีหลังการฉีดวัคซีนครบสองโดส วัคซีนไฟเซอร์และแอสตร้ายังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 50%

ช่วยที่พัฒนาสร้างวัคซีน มีความคาดหวังประสิทธิภาพอยู่ที่ 60% – 70% แต่วัคซีนที่ผลิตได้จริง มีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 80% และบางครั้งสูงมากกว่า 90%

แต่มีการศึกษาจากหลายประเทศชี้ชัดว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงอย่างต่อเนื่องหลังการฉีดวัคซีน

อิสราเอลเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้รวดเร็วกว่าใครๆในโลก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายเดือน อิสราเอลได้พบจำนวนคนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและตายเพราะโควิด-19 เพิ่มขึ้น

ผลการศึกษาของอิสราเอลที่รายงานในเดือนกรกฎาคม 2021 พบว่า ผู้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบสองโดสเมื่อเดือนมกราคม 2021 พอถึงเดือนกรกฎาคม 2021 ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อโควิดลดลงเหลือเพียง 16%

การศึกษาในอเมริกา ก็สอดคล้องกับสหราชอาณาจักรและอิสราเอล มีข้อมูลสรุปได้ว่า วัคซีนทุกชนิดจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

ประเทศใหญ่ๆหลายประเทศ มีข้อสรุปตรงกันว่า ถึงเวลาต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่ 3 กันแล้ว

แต่ในขณะเดียวกัน ในประเทศเล็กๆหรือประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย ยังมีคนได้ฉีดวัคซีนกันน้อยมาก

นับถึงวันที่ 24-08-2021 ประเทศไทยมีคนได้ฉีดวัคซีนสะสมแล้วรวม 28,197,659 โดส ยังมีคนไทยเกินครึ่งประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เพียงโดสเดียว

https://www.cnbc.com/2021/08/25/covid-protection-for-the-fully-vaccinated-is-waning-uk-study-finds.html

Leave a Reply