อาลีบาบาเริ่มใช้หุ่นยนต์ส่งของในจีน ไม่อู้ ไม่หลงทาง ไม่หยุดพักสูบบุหรี่ ทดแทนการขาดแคลนคนในอนาคต

วันที่ 25-08-2021 อาลีบาบายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซจีนประกาศว่า จะใช้หุ่นยนต์ 1,000 ตัว ช่วยทำงานส่งของทั่วประเทศจีน

จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขจุดอ่อนในการส่งของในช่วงไมล์สุดท้ายซึ่งกินเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อใช้แรงงานคน

คนส่งของอาจหลงทางในความพยายามค้นหา แฟลต ตึก หรือบ้านจัดสรรขนาดใหญ่

สินค้าที่ถูกส่งมายังสถานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของแต่ละพื้นที่ ไมล์สุดท้ายของการส่งมอบของให้กับคนในพื้นที่ จะใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนคน

หุ่นยนต์สามารถใช้ทางเท้าและเลนจักรยานเพื่อเคลื่อนที่ส่งของไปตามจุดหมายต่างๆในพื้นที่

หุ่นยนต์สามารถคาดการณ์ การเคลื่อนไหวของคนหรือยานพาหนะต่างๆที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า 5-10 วินาที มันสามารถหลีกเลี่ยงการชนคนหรือรถได้ 99.999%

การเริ่มใช้หุ่นยนต์ส่งของนี้ เป็นเพียงการเริ่มทดสอบการใช้งานเท่านั้น โดยเลือกใช้หุ่นยนต์ทำงานในพื้นที่ทดสอบซึ่งไม่มีการจราจรหนาแน่น เช่น ในวิทยาเขตของมหาลัย โครงการบ้านจัดสรร เป็นพื้นที่ซึ่งยานพาหนะต่างๆเคลื่อนที่ช้ากว่าในเมืองที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น

ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า หุ่นยนต์ 1,000 ตัว ของอาลีบาบาที่จะนำมาทดสอบใช้งานมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักดันโครงการนี้ คือ ประเทศจีนกำลังเข้าใกล้ระยะกลางของสังคมผู้สูงอายุ

จีนกำลังจะเจอกับวิกฤติเรื่องแรงงาน การหาคนมาทำงานกับบริษัทขนส่งหรือคนขับรถ จะเป็นเรื่องยากลำบากในอนาคต

อาลีบาบามีความเห็นเพิ่มเติมว่า หุ่นยนต์สามารถทำงานอย่างมีระบบ รู้จักทางเป็นอย่างดี มุ่งมั่นทำงานโดยไม่เบี่ยงเบน และไม่มีการอู้งานแอบหยุดพักสูบบุหรี่เหมือนที่ชายจีนจำนวนมากทำกันในปัจจุบัน

https://futurism.com/the-byte/alibaba-delivery-robots-smoke-job

Leave a Reply