ตรวจเลือด ตรวจจับมะเร็งได้มากกว่า 50 ชนิด AI รู้ว่าเป็นมะเร็งอะไร? เป็นอยู่ที่ไหน? เจอปัญหาระยะเริ่มต้น รักษาง่ายกว่า คนมีรายได้ต่ำ ตรวจเจอมะเร็งง่ายขึ้น

รายงานการวิจัยจาก European Society for Medical Oncology ค้นพบการสกรีนทดสอบแบบใหม่ที่เป็น “all-in-one” เอาเลือดไปตรวจแล้วบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ เป็นมะเร็งชนิดไหน

สามารถบอกได้ว่าเจ้าของเลือดเป็นมะเร็งชนิดไหนมากกว่า 50 ชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว ฯลฯ

การตรวจหามะเร็งแบบ “all-in-one” ตรวจครั้งเดียวบอกผลครอบคลุมมะเร็งได้มากกว่า 50 ชนิด เหมาะสำหรับการตรวจคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถตรวจอย่างสม่ำเสมอได้ง่าย

การทดสอบเริ่มต้นด้วยการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย และทำการวิเคราะห์หา DNA เรียกว่า cell-free DNA หรือ cfDNA เนื้องอกและเซลล์อื่นๆมีการหลั่งสู่กระแสเลือด

การจัดลำดับจีโนมถูกนำมาใช้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของดีเอ็นเอเรียกว่า “methylation” หรือ เมทิลเลชัน ซึ่งควบคุมการแสดงออกของยีน

การแยกประเภททำโดย Machine Learning หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งทำหน้าที่แสดงผลการตรวจจับความผิดปกติของรูปแบบเมทิลเลชัน สามารถบ่งชี้ได้ว่ามีมะเร็งอยู่

AI หรือ Machine Learning ที่แยกแยะความแตกต่างได้ สามารถคาดการณ์ตำแหน่งของมะเร็งในร่างกายของเจ้าของตัวอย่างเลือด

การตรวจเลือดแบบ “all-in-one” สามารถทราบผลภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ส่งตัวอย่างเลือดเข้าห้องแล็บ

การทดสอบเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการตรวจเลือดหามะเร็งแบบใหม่นี้ มีรายงานจากการศึกษาขั้นสุดท้ายที่เป็นการศึกษาจากการตรวจเลือด 2,823 ตัวอย่าง ซึ่งรู้แล้วว่าเป็นมะเร็ง และเลือดอีก 1,254 ตัวอย่างที่ไม่เป็นมะเร็ง ผลการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น

-พบสัญญาณมะเร็งมากกว่า 50 ชนิด จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งขั้นที่ 1, 2, 3, และ 4

-มีการระบุอย่างถูกต้องเมื่อมีมะเร็ง (ความไวหรืออัตราบวกที่แท้จริง) ในอัตรา 51.5%

-การทดสอบตรวจมะเร็งอย่างไม่ถูกต้อง หรืออัตราการบวกลวงของการตรวจแบบจำเพราะมีเพียง 0.5%

-ความไวของการทดสอบอยู่ที่ 67.6% สำหรับมะเร็งขั้นที่ 1, 2, 3 ในมะเร็ง 12 ชนิด เช่น ทวารหนัก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ หลอดอาหาร กระเพราะอาหาร ศีรษะและคอ ตับและท่อน้ำดี ปอด มะเร็งรังไข่และตับอ่อน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

-ความไวของการทดสอบอยู่ที่ 40.7% สำหรับมะเร็งขั้นที่ 1, 2, 3 ในมะเร็งมากกว่า 50 ชนิด

-การตรวจจับจะถูกต้องมากขึ้นตามระยะหรือขั้นของการเป็นมะเร็ง

-มะเร็งขั้นที่ 1 ความไวของการตรวจจับอยู่ที่ 16.8%

-มะเร็งขั้นที่ 2 ความไวของการตรวจจับอยู่ที่ 40.4%

-มะเร็งขั้นที่ 3 ความไวของการตรวจจับอยู่ที่ 77%

-มะเร็งขั้นที่ 4 ความไวของการตรวจจับอยู่ที่ 90.1%

-ความไวของการตรวจจับมีอัตราแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเร็ง

ผู้ป่วยซึ่งตรวจพบมะเร็งได้เร็วกว่า จะรักษาได้ง่ายกว่า และมีโอกาสหายป่วยได้มากกว่า

การตรวจหามะเร็งด้วยวิธีใหม่นี้ อาจมีความแม่นยำต่ำกว่าการตรวจแบบ MRI Scan หรือ CT Scan แต่การตรวจหามะเร็งจากเลือด มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาก

การตรวจเลือดหามะเร็ง สุ่มตรวจได้ง่าย จะทำให้คนที่มีรายได้ต่ำมีโอกาสตรวจพบมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ และมีโอกาสรักษาให้หายได้มากขึ้น

ในอดีตที่ผ่านมา คนที่มีฐานะดีกว่ามีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า หากเป็นมะเร็งมักจะตรวจพบได้ค่อนข้างเร็ว

ในขณะที่คนจนๆจำนวนมาก ไม่เคยตรวจโรคอย่างจริงจัง เวลารู้ว่าป่วยเป็นมะเร็ง ก็มักจะมีอาการหนักถึงขั้นที่ 3 หรือ 4 ซึ่งรักษาให้หายป่วยได้ยาก

หากการตรวจเลือดเพื่อตรวจหามะเร็งมีประสิทธิภาพดี และมีการใช้อย่างแพร่หลาย จะช่วยทำให้คนจนๆมีโอกาสต่อสู้กับมะเร็งได้มากขึ้น

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/blood-test-for-early-detection-of-cancer-final-study-results-support-screening-use-annals-of-oncology-press-release

https://www.studyfinds.org/new-blood-test-detect-cancer/

Leave a Reply