เงินอาจซื้อความสุขทุกอย่างไม่ได้ แต่เงินอาจทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นได้ รายได้น้อยกว่า เสี่ยงตายมากกว่า

การวิจัยของ Northwestern University ในสหรัฐอเมริกามีผลการศึกษาที่ได้ข้อสรุปว่า….

-การสะสมความมั่งคั่งในช่วงวัยกลางคน มีความสัมพันธ์กับการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นของคนอเมริกัน

-แม้แต่คนที่มีความเกี่ยวโยงกันทางสายเลือดซึ่งมาจากครอบครัวเดียวกัน หากเป็นคนที่มีเงินมากกว่า จะมีแนวโน้มมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า

ผลการศึกษาจาก 5,414 ตัวอย่าง เพศหญิง 51.1% และชาย 48.9% พบว่าผู้ที่มีสินทรัพย์มากกว่ามีความเสี่ยงที่จะตายต่ำกว่า

และในการศึกษาแบบเจาะจง 2,490 ตัวอย่าง ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบกับฝาแฝดหรือญาติพี่น้องร่วมสายโลหิตซึ่งมีพันธุกรรมเดียวกัน ชี้ชัดว่า คนที่มีรายได้มากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่า

การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่ดีกว่า มีความสัมพันธ์กับเงินที่มี ผู้ที่มีเงินมากกว่าสามารถดูแลตัวเองได้ดีกว่า

อเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก แต่ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ของประชากร

มีครอบครัวชาวอเมริกันจำนวนมากที่มีรายได้ต่ำ ไม่มีเงินออมสะสมในยามจำเป็น

ผลการวิจัยคราวนี้มีข้อเสนอแนะว่า…

-จะต้องสร้างตัวให้มีความมั่งคั่งส่วนบุคคลเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

-รัฐบาลควรลดช่องว่างความมั่งคั่งของประชากร พยายามสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคนส่วนใหญ่ ให้พวกเขามีความสามารถในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเมื่อมีความจำเป็น

หากผู้ดำเนินการวิจัยโครงการนี้ มาเก็บตัวอย่างในประเทศกำลังพัฒนาก็จะยิ่งเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ไม่ต้องทำวิจัยก็รู้แล้วว่า คนรวยกว่ามีสิทธิ์มีชีวิตยืนยาวกว่า

มาศึกษาในประเทศไทยก็จะได้สรุปผลการวิจัยแบบนี้ทันที

ประเทศไทยมีเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าคนรวย

ประชากรไทยทั่วประเทศประมาณ 70 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำ แต่เอาไว้รักษาคนไทยเพียงแค่ 6-7 ล้านคน และผู้ป่วยที่มาจากประเทศมั่งคั่งซึ่งเข้ามารักษาตัวในประเทศไทย

คนที่มีเงินมากกว่า หากต้องการยื้อลมหายใจให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น ย่อมมีโอกาสมากกว่าอย่างแน่นอน…..

https://jamanetwork.com/journals/jama-health-forum/fullarticle/2782410?resultClick=1

https://www.studyfinds.org/money-longer-life-net-worth-longevity/

Leave a Reply