หัวใจประดิษฐ์แทนหัวใจคนเริ่มเป็นจริง ปลูกถ่ายสำเร็จครั้งแรกแล้วในอเมริกา ความหวังใหม่ของผู้รอรับบริจาคหัวใจ     

ปี 2020 มีบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Carmat ได้รับการรับรองจากยุโรปสำหรับ Total Artificial Heart หรือหัวใจประดิษฐ์ทั้งดวงที่สมบูรณ์

หัวใจประดิษฐ์ทำจากวัสดุสังเคราะห์และวัสดุชีวภาพ เพื่อเอาไว้ใช้แทนหัวใจคนจริง และในเดือนกรกฎาคม 2021 มีผู้ป่วยรายแรกในสหรัฐอเมริกาได้รับหัวใจเทียมไปปลูกถ่ายแทนหัวใจเดิมที่มีปัญหาได้สำเร็จจริง

ผู้เปลี่ยนถ่ายหัวใจประดิษฐ์รายแรกของสหรัฐฯเป็นชายอายุ 39 ปี ที่เข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินใน Duke University Hospital ใน North Carolina ที่จริงเขาไม่ได้ตั้งใจไปเปลี่ยนถ่ายหัวใจ แต่มันได้ช่วยทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้

หลังจากประสบภาวะหัวใจล้มเหลวโดยไม่คาดคิด ชายวัย 39 ปีคนนี้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจขั้นรุนแรง มีคราบจุลินทรีย์สะสมในหลอดเลือดที่นำไปยังหัวใจ และมีการผ่าตัดบายพาส แต่อาการยังแย่ลงอย่างรวดเร็ว และการปลูกถ่ายหัวใจแบบดั้งเดิมมีความเสี่ยงมากเกินไป

ด้วยความบังเอิญที่โรงพยาบาลแห่งนี้มีแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนการเปลี่ยนถ่ายหัวใจประดิษฐ์มาก่อน จึงทำให้การเปลี่ยนถ่ายหัวใจครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

และเพียงไม่กี่วันหลังการเปลี่ยนถ่ายหัวใจประดิษฐ์สำเร็จรายแรกในอเมริกา มีการเปลี่ยนถ่ายหัวใจเทียมแบบการค้าของ Carmat รายแรกสำเร็จ เกิดขึ้นในเมือง Naples ของ Italy (ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นการเปลี่ยนถ่ายหัวใจประดิษฐ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง)

หัวใจเทียมหรือหัวใจประดิษฐ์ มีห้องสำหรับของเหลวโฮดรอลิกและอีกห้องสำหรับเลือด โดนคั่นแยกด้วยเมมเบรน ด้านที่หันไปทางเลือดของเมมเบรน ทำจากเนื้อเยื่อของหัวใจวัว เช่นเดียวกับส่วนของลิ้นหัวใจทั้งสี่ ปั๊มมอเตอร์จะเคลื่อนย้ายของเหลวไฮดรอลิกที่ไหลเข้าออกแต่ละห้อง และของเหลวนั้นจะเคลื่อนเมมเบรนเพื่อให้เลือดไหลผ่าน

เซนเซอร์แบบฝังจะปรับการไหลเวียนของเลือดให้เข้ากับความจำเป็นของบุคคลในทุกช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ถ้าเขากำลังออกกำลังกาย การไหลเวียนของเลือดจะเพิ่มขึ้น

มีการเปรียบเปรยว่าหัวใจเทียมของ Carmat เป็น Robotic Heart หรือหัวใจหุ่นยนต์ เป็นหัวใจประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่สามารถปรับการไหลเวียนของเลือดตามความจำเป็น แตกต่างจากหัวใจประดิษฐ์ที่สร้างโดยบริษัทอเมริกัน SynCardia ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีอัตราคงที่เหมือนเดิมเสมอ ไม่ได้คำนึงถึงกิจกรรมของผู้ป่วย

นับเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ทุก 10 นาที จะมีใครบางคนที่ลงรายชื่อเข้าคิวขอรับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจจากผู้บริจาค

นับถึงเดือนพฤษภาคม 2021 มีคนเข้าคิวรอรับบริจาคหัวใจในสหรัฐอเมริกามากกว่า 100,000 คน

มีคนเข้าคิวรอหัวใจจำนวนมากอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก และไม่เคยได้รับการเปลี่ยนถ่ายหัวใจ และต้องเสียชีวิต

หัวใจประดิษฐ์ คือ ความหวังใหม่ของผู้รอรับบริจาคหัวใจ!!!

https://www.carmatsa.com/en/

https://singularityhub.com/2021/07/23/next-generation-total-artificial-heart-successfully-transplanted-into-first-us-patient/

https://www.diamandis.com/blog/transplant-of-robotic-heart

Leave a Reply