WaterPod กลั่นน้ำดื่มจากน้ำทะเล ใช้วัสดุรีไซเคิลจากขยะพลาสติก ใยไม้โกงกางดูดซับน้ำทะเลขึ้นมากลั่น แรงบันดาลใจจากไส้ตะเกียงน้ำมัน   

การกลั่นน้ำดื่มจากน้ำทะเล ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีเทคนิคการทำหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูง และบางครั้งกลายเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับ WaterPod เป็นโครงการของนักศึกษาฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่สองในมาเลเซีย ทำให้ได้น้ำดื่มจากน้ำทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุในการผลิตจากขยะพลาสติกซึ่งมีอยู่มากมายในทะเล และมีต้นทุนการผลิตต่ำมาก

WaterPod มีระบบการทำงานด้วยตัวเอง ใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานในการสร้างน้ำดื่ม

เริ่มจากโครงสร้างในลักษณะเดียวกับไส้ตะเกียงน้ำมัน ดูดซับน้ำทะเลจากด้านล่างแล้วส่งผ่านไปยังผ้าสีดำที่วางบนแผ่นอะลูมิเนียม

โครงสร้างไส้ตะเกียง ละลายและคัดแยกสารปนเปื้อนเกลือออกจากน้ำทะเล

เมื่อแสงแดดส่องผ่านฝาครอบโปร่งใส กระบวนการระเหยและการควบแน่นจะเกิดขึ้น

แผ่นอะลูมิเนียมได้รับการออกแบบให้มีลักษณะกึ่งทรงกลมเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวที่กระจายไปทั่วผ้าสีดำ ทำให้น้ำทะเลระเหยได้เร็วขึ้น โดยทิ้งสิ่งปนเปื้อนไว้เบื้องหลัง

ด้วยการทำให้อากาศโดยรอบเย็นลงรอบๆฝาครอบ ไอน้ำจึงก่อตัวเป็นหยดน้ำได้อย่างง่ายดายผ่านกระบวนการควบแน่นอีกครั้ง

ตามรูปแบบกึ่งทรงกลม การควบแน่นจะไหลเข้าสู่การจัดเก็บด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดึงกลับมาใช้ผ่านระบบปั๊มน้ำได้

เส้นใยที่ใช้ดูดซับน้ำทะเลขึ้นมาข้างบน ทำมาจากไม้โกงกางซึ่งมีอยู่มากมายตามริมชายฝั่ง

วัสดุในการสร้างทั้งหมดมาจากขยะพลาสติกที่มีอยู่มากมายในทะเล เอามารีไซเคิลทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

นักศึกษามาเลเซียเจ้าของไอเดีย อธิบายให้ฟังถึงกระบวนการออกแบบว่า มีจุดเริ่มต้นมาจากการสัมผัสกับชุมชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งตะวันออกของซันดากันในมาเลเซีย ปัญหาหลักของพวกเขา คือ ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย และมีวิถีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในทะเลที่มีมลพิษมากมายซึ่งเต็มไปด้วยขยะพลาสติก

จากข้อมูลของยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก ในปัจจุบันมี 1 ใน 3 ของคนทั่วโลกยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยได้ แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ริมทะเล หากต้องการน้ำดื่ม จะต้องเดินทางไกลเพื่อหาซื้อน้ำดื่มให้เพียงพอ

97% ของน้ำบนโลกเป็นน้ำเค็มที่อยู่ในมหาสมุทร มนุษย์และสัตว์บนบกไม่สามารถบริโภคได้ หากมีวิธีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลที่มีศักยภาพ ทำได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ มันจะมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก

WaterPod ของนักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์มาเลเซีย ยังเป็นแนวคิดต้นแบบเท่านั้น หากลงมือผลิตเพื่อการใช้งานในวงกว้าง จะต้องมีการทำวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

https://www.jamesdysonaward.org/en-SG/2021/project/waterpod/

https://www.inceptivemind.com/waterpod-sustainable-desalination-pod-seawater-drinkable-naturally/20945/

Leave a Reply