สตาร์ทอัพให้บริการเช่าหุ่นยนต์ ค่าแรงต่ำกว่าคน 1 เท่า ทำงาน 24 ชั่วโมง ไม่มีเหนื่อย ไม่มีบ่น เอางานซ้ำซากให้หุ่นยนต์ทำแทนคน

สตาร์ทอัพหุ่นยนต์ในซิลิคอนวัลเลย์กำลังขยายฐานตลาดหุ่นยนต์ให้กว้างใหญ่ขึ้นด้วยการเปิดบริการให้เช่าหุ่นยนต์ แทนที่จะจ้างแรงงานคนทำงาน เปลี่ยนมาเป็นการจ้างหุ่นยนต์ทำงาน

โรงงานขนาดใหญ่คงไม่มีปัญหาเรื่องการลงทุนซื้อหุ่นยนต์มาใช้เอง แต่สำหรับโรงงานหรือธุรกิจขนาดเล็ก การลงทุนซื้อหุ่นยนต์โดยตรง อาจเป็นเรื่องใหญ่ เพราะต้องใช้ทุนเริ่มแรกสูง มีปัญหาเรื่องการบำรุงรักษา และอาจไม่แน่ใจว่าแรงงานหุ่นยนต์จะดีกว่า หรือประหยัดกว่าการใช้แรงงานคนมากน้อยแค่ไหน

รูปแบบธุรกิจให้เช่าหุ่นยนต์น่าจะตอบโจทย์ให้กับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานหรือบริษัทเล็กๆ

สตาร์ทอัพที่เปิดให้บริการเช่าหุ่นยนต์ในอเมริกามีหลายแห่ง เช่น RAPID ROBOTICS, FORMIC

การแตกแขนงธุรกิจของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับแรงสนับสนุนจากเหล่า Venture Capital ที่เคยเป็นผู้ให้เงินทุนสตาร์ทอัพเหล่านี้มาก่อน เป็นหนทางต่อยอดธุรกิจให้เติบโตเร็วยิ่งขึ้น

หุ่นยนต์รับจ้างในอเมริกาคิดค่าแรงต่ำกว่า 10 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง หากใช้แรงงานคนจะต้องจ่ายมากกว่า 20 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง

บริษัทหรือโรงงานไหนเอาหุ่นยนต์มาทดแทนคน จะมีต้นทุนค่าแรงลดลงมากกว่าหนึ่งเท่าตัว

ตัวอย่างบริการแรงงานหุ่นยนต์ของสตาร์ทอัพต่างๆ เช่น

-การพิมพ์แผ่น

-การเชื่อมด้วยอัลตราโซนิก

-การฉีดขึ้นรูป

-ปั๊มความร้อน

-การปักหลักความร้อน

-การหยิบและวาง

-การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วน

ค่าบริการให้เช่าหุ่นยนต์ มีทั้งแบบคิดเป็นรายชั่วโมงและรายเดือน

ลูกค้าผู้ใช้บริการ ไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลรักษา ไม่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมมาควบคุม ไม่ต้องใช้เงินทุนเริ่มต้นซื้อหุ่นยนต์

สรุปแล้ว การเช่าหุ่นยนต์จะไม่ต่างจากการจ้างคนมาทำงาน แต่สิ่งที่ได้รับประโยชน์ทันที คือ ต้นทุนค่าแรงลดลงไปมากกว่าหนึ่งเท่าตัว ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการอะไรเหมือนที่เคยจ่ายให้ลูกจ้าง

หุ่นยนต์ทำงานซ้ำซากได้ดีกว่าคน มีประสิทธิภาพมากกว่าคน ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เคยอู้งาน ไม่เคยบ่น

มีบริษัทและโรงงานเล็กๆในอเมริกาหลายแห่ง เริ่มใช้บริการหุ่นยนต์ให้เช่า และส่วนใหญ่มีแผนจะใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาใหญ่ในอเมริกาและอีกหลายๆประเทศ ค่าแรงงานคนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สตาร์ทอัพหุ่นยนต์ให้เช่าในอเมริกาเกิดขึ้นแล้ว ต่อไปคงได้เห็นสตาร์ทอัพหุ่นยนต์ให้เช่าจากจีนบ้าง และค่าเช่าหุ่นยนต์จะต้องลดลงกว่านี้อีกมากอย่างแน่นอน!!!

https://formic.co/

https://www.rapidrobotics.com/

https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/investors-are-betting-on-rent-a-robot-startups-in-silicon-valley/articleshow/85653687.cms

Leave a Reply