ผู้นำจีนสนับสนุนแก้ปัญหาโลกร้อน หยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างประเทศ BRI จะเป็นเส้นทางสายไหมใหม่สีเขียว

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพิ่งประกาศในคำปราศรัยที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่า…

“จีนจะเพิ่มการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในการพัฒนาพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และจะไม่สร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในต่างประเทศ”

Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน เป็นโครงการของรัฐบาลจีนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ให้เป็นเสนทางสายไหมยุคใหม่

จีนให้การสนับสนุนทางด้านการเงินกับหลายประเทศตลอดเส้นทางสายไหมยุคใหม่ เพื่อสร้าง รถไฟ ถนน ท่าเรือ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน

โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักตลอดเส้นทาง BRI มานานนับทศวรรษ และจีนได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการถ่านหินในหลายประเทศที่อยู่บนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม แต่นับจากนี้ต่อไปจะไม่มีการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่อีกต่อไป

ไม่มีรายละเอียดแจ้งว่า โครงการที่อนุมัติไปแล้วจะเลิกให้การสนับสนุนหรือไม่ แต่ยืนยันว่าจีนจะหยุดให้ทุนและหยุดสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโครงการใหม่ในต่างประเทศทั้งหมด

ประเทศต่างๆทั่วโลก กำลังเดินหน้าตามข้อตกลงด้านสภาพอากาศของกรุงปารีสในการแก้ปัญหาโลกร้อน สถาบันการเงินใหญ่ๆของยุโรปหลายประเทศมีนโยบายไม่ให้ทุนโครงการที่จะสร้างมลพิษกับโลก เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และวันนี้จีนได้ยืนยันไม่ให้การสนับสนุนพลังงานสกปรกเช่นกัน

ในปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และพึ่งพาถ่านหินจำนวนมากสำหรับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ

ครึ่งหนึ่งของถ่านหินที่ถูกเผาในโลกนี้ ถูกเผาอยู่ในประเทศจีน ยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆในจีนอีกมาก โดยรวมแล้วมีอายุการใช้งานนานจากวันนี้ไปอีก 40 – 50 ปี

จีนให้คำมั่นสัญญาแก่ชาวโลกว่า Peak Emissions หรือ จุดสูงสุดของการปล่อยมลพิษของจีนจะถึงก่อนปี 2030 และภายในปี 2060 จีนจะบรรลุ Carbon Neutrality หรือ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน เช่น ลม และ แสงแดง เกือบทุกประเทศทั่วโลก ในปัจจุบัน มีต้นทุนการต่ำกว่าพลังงานฟอสซิลทุกชนิด

พลังงานสะอาดมีต้นทุนต่ำกว่าพลังงานสกปรก มันเป็นเหตุผลชัดเจนที่ทุกประเทศควรเดินหน้าสู่พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน และไม่ก่อมลพิษเพิ่มเติมให้กับโลกอีกต่อไป….

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58647481

Leave a Reply