ล่อดักจับยุงด้วยลมหายใจเทียมมนุษย์ ติดตั้งเครื่องไว้ในเมือง ยุงลดลง 80% ยุงไม่สูญพันธุ์ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

วิธีกำจัดยุงโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงที่นิยมใช้กันมาก คือ เครืองดักยุงแบบแสง UV ทำงานโดยใช้แสงล่อและฆ่ามันด้วยไฟฟ้า

แสงยูวียังล่อยุงไม่ได้ผลดีนัก แต่คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจมนุษย์สามารถล่อยุงได้ผลดีมากกว่า!

สตาร์ทอัพ Qista ได้คิดค้นเครื่องดักจับยุงแบบใหม่ โดยล่อยุงด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คล้ายกับลมหายใจมนุษย์ และกลิ่นที่ดึงดูดยุง

ไม่มีการสร้าง CO2 ใหม่ขึ้นมากระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก แต่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากหลายอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อล่อยุง

กลิ่นที่ใช้ล่อยุง เลียนแบบจากกลิ่นเหงื่อ กลิ่นลมหายใจมนุษย์ โดยทดลองในห้องแล็บเพื่อหากลิ่นที่น่าดึงดูดใจยุงที่สุด

ในที่สุดได้กลิ่นกรดน้ำหอมที่มีกลิ่นคล้ายเห็ดสำหรับยุงหนองบึงในเขตร้อน (คงคล้ายกับกลิ่นถุงเท้าอับที่ใช้แล้ว)

ยุงถูกล่อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เลียนแบบจากลมหายใจมนุษย์ มันได้กลิ่นเหมือนเหงื่อคนที่เป็นเหยื่อให้มันดูดเลือด

เมืองท่องเที่ยว Hyères ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่ม 1,800 เฮกเตอร์ หรือ ประมาณ 11,250 ไร่ มีปัญหาเรื่องมียุงเยอะมาก สร้างความรำคาญให้กับผู้คน และทำให้คนไม่อยากมาเที่ยวที่นี่ นายกเทศมนตรีของเมืองแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งเครื่องดักจับยุงของ Qista ในพื้นที่ชุมชนเมือง 300 เครื่อง

หลังการติดตั้งพบว่า เมือง Hyères มียุงลดลงจากเดิมมากถึง 80%

มีแอปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องดักจับยุงทุกเครื่อง มีข้อมูลรายละเอียดด้วยว่า แต่ละเครื่องได้ดูดยุงเข้าไปแล้วกี่ตัว

คนบางกลุ่มกังวลว่า มันจะทำให้เสียสมดุลต่อธรรมชาติหรือเปล่า? เพราะยุงเป็นอาหารของสัตว์อื่น อยู่ในห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ มันจะกระทบต่อนกหรือกบแค่ไหน?

โครงการนี้ไม่ได้กำจัดยุงให้หมดไป แต่เป็นการกำจัดยุงที่อยู่ในเมืองเท่านั้น ยุงที่อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติ ยังมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติ….

https://www.bbc.com/news/av/technology-58598292

https://www.youtube.com/watch?v=ZVuE5fgndk4

Leave a Reply