นอร์เวย์ แบนไม่ขายรถใช้น้ำมันปี 2025 แต่คนจะเลิกซื้อรถปล่อยมลพิษปี 2022

ประเทศนอร์เวย์ ตั้งเป้าหมายเลิกขายรถใช้น้ำมันในปี 2025 แต่มีแนวโน้มว่า เดือนเมษายน 2022 ประเทศนอร์เวย์จะไม่มีใครซื้อรถใช้น้ำมันอีกต่อไป

จากตัวเลขยอดขายรายเดือนทั้งประเทศนอร์เวย์ล่าสุด รถที่ไม่มีการใช้ไฟฟ้ามีสัดส่วนน้อยกว่า 10% ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วนประมาณ 21%

หากแนวโน้มในอนาคต ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดขายรถใช้น้ำมันจะแตะศูนย์ในเดือนเมษายน 2022 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายปี 2025 อย่างมาก

สถิติตัวเลขนี้อาจไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด เพราะยังมีการนับรถไฮบริดธรรมดาที่ใช้น้ำมันอย่างเดียว จัดอยู่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าด้วย แต่รถไฮบริดธรรมดาเป็นสัดส่วนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าของนอร์เวย์ไม่ถึง 10%

รถใช้น้ำมันรุ่นสุดท้ายที่ขายได้ในนอร์เวย์ คงไม่ใช่เดือนเมษายน 2022 เพราะยังมีรถยนต์บางกลุ่มที่อาจเป็นรถใช้น้ำมันต่อไป รถบรรทุกขนส่งขนาดใหญ่อาจเปลี่ยนแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้าช้ากว่ารถทั่วไป นอร์เวย์อาจอนุญาตให้มีการขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในจำนวนจำกัดหลังปี 2025

ในปี 2021 รถที่ขายได้ 15 อันดับแรกในนอร์เวย์ มีอยู่ 14 อันดับที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% และที่แทรกเข้ามาเพียงแบรนด์เดียว คือ RAV4 Prime ซึ่งอยู่ในอันดับ 2 แต่ก็เป็นปลั๊กอินไฮบริด

นอร์เวย์มีแรงจูงใจสูงเป็นเครดิตทางภาษีสำหรับผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ผู้ซื้อรถใช้น้ำมันต้องเสียภาษีสูงมาก ทำให้คนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ใช้รถ EV ที่ดีในราคาไม่สูง

ช่วงแรกๆที่นอร์เวย์ต้องการกระตุ้นให้คนใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากๆ มีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจอีกหลายอย่าง เช่น จอดรถฟรี ยกเว้นค่าธรรมเนียมทางด่วน ฯลฯ แต่วันนี้ไม่มีสิทธิพิเศษเหล่านี้แล้ว

คนนอร์เวย์รู้ดีว่า ไม่มีอนาคตสำหรับคนใช้รถที่เติมเชื้อเพลิงน้ำมันแล้ว ภายใน 10 ปีข้างหน้า อาจหาน้ำมันเติมไม่ได้ สถานีบริการน้ำมันบางแห่งในนอร์เวย์กำลังเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มชาร์จไฟ

เมื่อหลายปีก่อน มีนักวิเคราะห์บางคนออกมาคาดการณ์ว่า ในปี 2025 รถทุกคันที่มีขายในตลาดจะมีแต่ยานยนต์ไฟฟ้า มีคนจำนวนมากออกมาปรามาสแย้งว่าไม่มีทางเป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักธุรกิจที่ค้าขายเกี่ยวข้องกับรถใช้น้ำมัน

นอร์เวย์เป็นสัญญาณชี้ชัดให้โลกเห็นว่า เรากำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง

https://electrek.co/2021/09/23/norway-bans-gas-cars-in-2025-but-trends-point-toward-100-ev-sales-as-early-as-april/

Leave a Reply