แกร็บ ประเทศไทย สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้าและอาชีพกลุ่มเสี่ยง 35,000 คน

https://lh3.googleusercontent.com/p0vrDYUG3dv_PFU-xzR1tEvKqUU1iDi1RVddJq25rQYybORC4QWZ-YrUS7ogL7Nm4eGIbQir2CcAtteqzQf32uWO6sv35jhtYBmqx866A64OCYnXj8qSNu50IMrfEJpcKn49Ln9H=s0

แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาล 6 แห่ง อันได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ โรงพยาบาลขอนแก่นราม และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดแคมเปญ “วัคซีนเพื่อคนไทย พร้อมใจสู้ไปด้วยกัน” สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า รวมถึงอาชีพกลุ่มเสี่ยง อาทิ คนขับรถโดยสารสาธารณะ ผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร และพนักงานเก็บขยะ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน โดยตั้งเป้าสนับสนุนการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ 35,000 คน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.grab.com/th/blog/grab-vaccine

https://lh4.googleusercontent.com/bkYPVm491pQ8KORQyECgferdM54mQSplseIexmfhB0U-jpUgDGuSgWHZyDnnJsoGY-tV9Hdo3-FpY2fMw5bbUw-PVc9STpwvgckkFJHmX_VvCWVm_0PnWpg9Gup40X8X7S5SVfu7=s0
https://lh3.googleusercontent.com/M2Ijmc0km_acRinzUPHHTzVl-3W9_gXRNan5UUJFx3LoE-L8OXKSrT78X3k9SwtvZ0PuNgH_RxSydIFXGPZ--1vVXsiFMLmrLoFeBkLdP9MCyumgDkxZzo8u7sJfGfJk5Acamjug=s0
https://lh4.googleusercontent.com/zVKfgt52d46cYo1XyOx1Wora4qsJedmueL87xUlfQ9eLSOWbkF7EHAIZDJdcPr2-Ctov2X0xbiOgq6MYzGMVv6F8wDbjndQkTyGsPcSd-3QNVmg07i3ARUKJZDLoZn0VCpwMNdE7=s0

แคมเปญดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สู้ไปด้วยกัน” ที่ แกร็บ ประเทศไทย ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ป่วยและโรงพยาบาล พาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงผู้ใช้บริการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ GrabForGood หรือ “แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ที่มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมผ่านการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของแกร็บ

####

ภาพประกอบเพิ่มเติม

https://lh5.googleusercontent.com/3vZxV5cA_7qheLCQe4d-cxldE27pFPq1X8kKlqO3Eq8riirUSWnuQFRD9ACnjNegfYj-uqr7HxhbJXoRrNOBIAcDpuUBBRZJgA6IudXqkJd6hC09C_NJIpEVdj5pYt-th_eYD0Vk=s0แกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร และ ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาล จัดแคมเปญ “วัคซีนเพื่อคนไทย พร้อมใจสู้ไปด้วยกัน” สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า รวมถึงอาชีพกลุ่มเสี่ยงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อนจำนวนทั้งสิ้น 35,000 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
https://lh3.googleusercontent.com/cjg9_CTB_UtIKvQOmQzxOLbo4P_B2SZeeUmV9h_kC7CFDxGQsGvUP6RCAVh9xAtBPcFSjBDMQzKNcSjnt2TuEMutspcLqyRvKAQ3n7KSCQEmLiPkR3M-vdI2YI878cbVCyDs0xZH=s0คณะผู้บริหารแกร็บ ประเทศไทย นำโดย นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลปิยะเวท
(ที่ 2 จากขวา) ร่วมเปิดตัวแคมเปญ “วัคซีนเพื่อคนไทย พร้อมใจสู้ไปด้วยกัน” สนับสนุนการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรด่านหน้า รวมถึงอาชีพกลุ่มเสี่ยงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เกี่ยวกับแกร็บ

แกร็บ (Grab) คือ ผู้นำด้านซูเปอร์แอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันแอปพลิเคชันแกร็บได้ถูกดาวน์โหลดแล้วบนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 214 ล้านเครื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงตัวแทนกว่าหลายล้านราย โดยนำเสนอบริการต่างๆ แบบออนดีมานด์ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทาง การจัดส่งอาหาร สินค้าและพัสดุ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองผู้ใช้บริการทั่วทั้ง 428 เมืองใน 8 ประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกร็บได้ที่ www.grab.com 

Leave a Reply