ทำไมสาวจีนเกือบครึ่งไม่ยอมแต่งงาน? ไม่มีเวลา ไม่มีพลังงาน ไม่เจอคนที่ใช่ ไม่เคยมีความรัก กลัวปัญหาเศรษฐกิจ ผู้หญิงจีนมีน้อย ผู้ชายจีนหาเมียยาก      

China’s Communist Youth ทำการสำรวจหนุ่มสาวจีนอายุ 18-26 ปี ที่ยังเป็นโสด 2,905 คน เกี่ยวกับทรรศนะที่มีต่อการแต่งงาน ได้ผลการวิจัยที่น่าสนใจดังนี้

44% ของสาวจีน และ 25% ของหนุ่มจีน ไม่มีความตั้งใจที่จะแต่งงาน

สาเหตุหลักที่ไม่ต้องการแต่งงาน คือ

-60.8% มันยากมากที่จะเจอคนที่ใช่

-34.5% ไม่มีเวลา หรือ ไม่มีพลังงานที่จะแต่งงาน

เหตุผลเพิ่มเติมอื่นๆที่ทำให้ไม่อยากแต่งงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการแต่งงานสูง มีข้อจำกัดเรื่องการมีลูก กลัวจะเลี้ยงไม่ไหว

ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 บอกว่า “ไม่เชื่อเรื่องการแต่งงาน”

อีกคำตอบที่มีสัดส่วนความคิดเห็นประมาณ 1 ใน 3 เช่นกัน คือ “ไม่เคยตกหลุมรักกับใคร”

ผลการสำรวจคราวนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศจีน

ในปี 2020 จีนมียอดการแต่งงานเพียง 8.13 ล้านคู่ ลดลงจากปีก่อนหน้า 12% เป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นการแต่งงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมานานติดต่อกัน 7 ปีซ้อน

นอกจากผู้หญิงจีนเกือบครึ่งไม่ยอมแต่งงานแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องสัดส่วนของผู้หญิงจีนที่มีน้อยกว่าผู้ชายจีนด้วย มันกลายเป็นปัญหาใหญ่สองเรื่องควบคู่กันไป

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีสัดส่วนเพศชายและหญิงที่ไม่สมดุลมากที่สุดในโลก

-ค่าเฉลี่ยโลก มีสัดส่วนเท่ากับ ชาย 105 คน ต่อหญิง 100 คน

-ค่าเฉลี่ยจีน มีสัดส่วนเท่ากับ ชาย 114 คน ต่อหญิง 100 คน

ความผิดเพี้ยนเรื่องเพศที่ ผู้ชายจีน มีมากกว่า ผู้หญิงจีน เกิดจากนโยบายที่รัฐบาลจีนกำหนดให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงคนเดียวตั้งแต่ปี 1979

วัฒนธรรมคนจีนส่วนใหญ่ในอดีต อยากมีลูกชายมากกว่าลูกสาว ทำให้พ่อแม่บางส่วน มีความพยายามในการกำหนดเพศของบุตร รวมถึงการ ทำแท้ง ฆ่า หรือทิ้งลูกสาวให้ตาย อย่างผิดกฎหมาย

ปัญหาหนุ่มสาวจีนไม่ยอมแต่งงาน กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลจีนต้องเข้ามาบริหารจัดการ

ตั้งแต่ปี 2016 รัฐบาลจีนได้ปรับแก้กฎหมายให้มีลูกได้ 2 คน และในเดือนพฤษภาคม 2021 มีการปรับแก้อีกครั้ง ให้คู่ที่แต่งงานสามารถมีลูกได้ 3 คน

ปัญหาหนุ่มสาวรุ่นใหม่แต่งงานน้อยลง ไม่ค่อยยอมมีลูก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย!!!

https://www.scmp.com/news/people-culture/gender-diversity/article/3151960/chinese-countys-plan-solve-marriage-crisis?module=AI_Recommended_for_you_In-house&pgtype=homepage

https://www.insider.com/half-chinas-urban-young-women-dont-plan-to-get-married-2021-10

Leave a Reply