ความเหลื่อมล้ำลดลง แต่คนไทยจนลงถ้วนหน้า

ข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอทั้งหมด เป็นงานวิจัยอย่างต่อเนื่องของ Credit Suisse ในหัวข้อ The Global Wealth Report ซึ่งมีการรายงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2010

เครดิตสวิส รายงานความมั่งคั่งของคนในประเทศต่างๆทั่วโลก และมีผลการวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย โดยปกติจะเผยแพร่รายงานประจำปีช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี

นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา เครดิตสวิส มีรายงานผลการวิจัยติดต่อกันทุกปีว่า คนไทย 1% เป็นผู้ครอบครองความมั่งคั่งของทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากเป็นอันดับ 1 ของโลก 3 ครั้ง คือ 2013, 2017, 2018

ปี 2013 ไทยติดอันดับ 1 ของโลกเรื่องความเหลื่อมล้ำ

-คนไทย 1% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 50.6%

-คนไทย 5% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 67.0%

-คนไทย 10% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 75.1%

ปี 2017 ไทยติดอันดับ 1 ของโลกเรื่องความเหลื่อมล้ำ

-คนไทย 1% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 56.2%

-คนไทย 5% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 71.4%

-คนไทย 10% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 78.7%

ปี 2018 ไทยติดอันดับ 1 ของโลกเรื่องความเหลื่อมล้ำ และเป็นปีที่เลวร้ายที่สุด

-คนไทย 1% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 66.9%

-คนไทย 5% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 79.9%

-คนไทย 10% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 85.7%

นอกจากประเทศไทยแล้ว ประเทศอื่นที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำรุนแรง คือ อินเดีย อินโดนีเซีย ตุรกี และ รัสเซีย

ปี 2013-2019 หรือ 7 ปีติดต่อกัน ผลการสำรวจของ Credit Suisse รายงานว่า คนไทย 1% ถือครองความมั่งคั่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ

รายงานผลการวิจัยล่าสุดของปี 2020 ชี้ให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไทยลดลง

-คนไทย 1% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 40.0%

-คนไทย 5% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 57.0%

-คนไทย 10% ครอบครองความมั่งคั่งของประเทศ 66.6%

คน 1% ในประเทศไทยที่เคยครอบครองความมั่งคั่งเกินครึ่งประเทศติดต่อกันมา 7 ปี วันนี้ลดลงเหลือ 40.0% แต่ถ้านับที่คนไทย 5% และ 10% ยังครอบครองความมั่งคั่งเกินครึ่งไม่เปลี่ยนแปลง

รัสเซียในปัจจุบัน เป็นประเทศเดียวในโลกที่คน 1% ครอบครองความมั่งคั่งเกินครึ่งประเทศ โดยปี 2020 มีสัดส่วน 58.2%

Credit Suisse เก็บรวบรวมความมั่งคั่งต่อหัวของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2000 – 2020 และมีตัวเลขสรุปเป็นเงิน US$ ของคนไทยดังนี้ คือ

-ปี 2000 = US$ 6,274

-ปี 2005 = US$ 10,100

-ปี 2010 = US$ 18,414

-ปี 2015 = US$ 19,223

-ปี 2016 = US$ 18,841

-ปี 2017 = US$ 22,268

-ปี 2018 = US$ 23,935

-ปี 2019 = US$ 27,550

-ปี 2020 = US$ 25,292

เมื่อเทียบระหว่างปี 2020 กับปี 2019 ค่าเฉลี่ยความมั่งคั่งต่อหัวของประชากรไทยที่เป็นผู้ใหญ่ลดลงทั้งประเทศ

ความมั่งคั่งของคนไทยต่อคนที่ US$ 25,292 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 834,636 บาท เป็นตัวเลขที่ดูดีเวลาคิดเป็นตัวเลขเฉลี่ย แต่มันไม่ใช่ความมั่งคั่งของคนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ถ้าเอาตัวเลข 90% ของประชากรไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนบนของยอดพีระมิดมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ ตัวเลขจะแตกต่างออกไปมาก

สรุปแล้วปีนี้ ความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไทยลดลง

คน 1% ไม่ได้ครอบครองความมั่งคั่งเกินครึ่งประเทศอีกแล้ว แต่ที่แย่ คือ วันนี้คนไทยทั้งประเทศล้วนจนลงถ้วนหน้า!!!

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s