ขวดต้นแบบโค้กที่ทำจากพืช 100% ขวดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22-10-2021 Coca-Cola เผยโฉมขวดพลาสติกต้นแบบรุ่นใหม่ที่ทำจากพืช 100%

หากไม่รวมฝาและฉลาก ขวดพลาสติกโค้กรุ่นใหม่นี้เป็นขวดที่ทำจากพืช 100% และใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่พร้อมสำหรับการผลิตในเชิงการค้าได้จริง

Polyethylene Terephthalate มักเรียกกันโดยย่อว่า PET เป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีโดยมีส่วนผสมหลักเป็น Terephthalic Acid หรือ PTA ซึ่งมีแหล่งที่มาจากน้ำมัน

เมื่อสิบกว่าปีก่อนมีการสร้างขวดต้นแบบของโค้กเรียกว่า PlantBottle แต่มีส่วนผสมของวัสดุที่ทำจากพืช 30% อีก 70% มาจาก PTA และเป็นขวดที่ใช้งานได้และรีไซเคิลได้เหมือน PET แบบดั้งเดิม

ขวดต้นแบบรุ่นใหม่ของโค้กที่ทำจากพืช 100% ทำจากพาราไซลีนจากพืช (bPX) วัสดุที่ใช้เป็นน้ำตาลจากข้าวโพด ถือว่าเป็นการค้นพบที่เป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ สามารถใช้วัสดุหมุนเวียนได้หลายชนิด

กระบวนการผลิต bMEG เป็นเทคโนโลยีก้าวล้ำที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการผลิตอย่างมาก เลือกใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นได้หลายชนิด นอกจากใช้อ้อยหรือข้าวโพดแล้ว สามารถใช้วัสดุอื่นๆได้ด้วย ไบโอเอธานอลเป็นตัวกลางซึ่งต่อมาจะแปลงเป็นไบโอเอทิลีนไกลคอล

โค้ก มีเป้าหมายสร้างขวดพลาสติกที่ใช้ส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์คอนไดออกไซด์ ของเสียจากป่าหรือผลพลอยได้ทางการเกษตรสามารถเอามาทำขวดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขวดพลาสติกจากพืช 100% ของโค้ก ในขั้นแรกจะเริ่มผลิตตัวต้นแบบเพียง 900 ขวด แต่มีความพร้อมที่จะขยายการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยจะเริ่มในยุโรปและญี่ปุ่นก่อน

ภายในปี 2030 เครื่องดื่มของโค้กที่ขายได้ทั้งหมด มีเป้าหมายจะเก็บขวดที่ใช้แล้วมารีไซเคิลหรือใช้ใหม่ให้ได้ทั้ง 100%

ภายในปี 2030 ขวดพลาสติกโค้กที่ออกขาย 50% จะเป็นขวดพลาสติกรีไซเคิล

โค้กให้การสนับสนุน Net Zero Carbon ที่ตั้งเป้าเอาไว้สำหรับปี 2050

https://www.coca-colacompany.com/news/100-percent-plant-based-plastic-bottle

https://www.inceptivemind.com/coca-cola-100-percent-plant-based-beverage-bottle/21772/

Leave a Reply