มลพิษอากาศ ทำให้เสี่ยงสารพัดโรค  ความดัน หัวใจ เบาหวาน มะเร็ง ทำให้สมองอักเสบและจำนวนอสุจิลดลง 92% คนบนโลก เจอ PM2.5 สูงเกิน

University of Maryland School of Medicine เผยแพร่ผลงานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า การเจริญพันธุ์มีปัญหาจากสมองอักเสบที่หายใจอากาศที่มีมลพิษ

โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ ทำการวิจัยกับหนูทดลอง 2 กลุ่ม

-กลุ่มที่หนึ่ง เป็นหนูที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ในสภาพแวดล้อมไร้อากาศพิษ

-กลุ่มที่สอง เป็นหนูที่ต้องเจอกับมลพิษในอากาศ

ผลการศึกษาพบว่า หนูที่สูดมลพิษในอากาศเข้าไปเป็นประจำ ทำให้มันเกิดการกลายพันธุ์ เซลล์ประสาทของหนูกลุ่มนี้มีความเสียหาย เกิดการอักเสบของสมอง และมันมีจำนวนอสุจิลดลง

ในขณะที่หนูกลุ่มที่หนึ่งซึ่งมีสุขภาพดี ไม่เจอมลพิษ ยังคงมีสุขภาพดี จำนวนอสุจิยังมีมาก ไม่เปลี่ยนแปลง

นักวิทยาศาสตร์รู้อยู่แล้วว่า สมองมีระบบประสาทที่เป็นเส้นตรงเชื่อมต่อไปยังอวัยวะสืบพันธุ์ และมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของมนุษย์

ผู้ชายที่อยู่ภายใต้สภาวะตึงเครียดมีผลทำให้การหลั่งอสุจิลดน้อยลง ผู้หญิงที่มีความเครียดทางอารมณ์อาจทำให้ประจำเดือนไม่มาตามปกติ

การวิจัยคราวนี้ได้ข้อสรุปว่า การหายใจเอาอากาศเสียเข้าไปในร่างกาย มีผลทำให้สมองเกิดความเสียหาย ลดความสามารถในการเจริญพันธุ์

มีงานวิจัยก่อนหน้านี้หลายครั้งชี้ให้เห็นอันตรายของมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อมนุษย์หลายอย่าง เช่น ระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ

ในปัจจุบัน ประชากรโลกประมาณ 92% อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมี PM2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

อนุภาคละเอียดในอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ที่มนุษย์ 92% บนโลกกำลังหายใจเข้าไป มีที่มาจากแหล่งต่างๆ เช่น ไอเสียรถยนต์ การปล่อยมลพิษจากโรงงาน ไรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล ไฟป่า เตาเผาฟืน ฯลฯ

มลพิษทางอากาศส่งผลในระยะยาว เลยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักว่า มันสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงมาก

ผลการวิจัยคราวนี้ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่อการเจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย มลพิษในอากาศมันเป็นปัญหาใกล้ตัวกว่าที่ใครๆคิดไว้มาก!!!

https://www.medschool.umaryland.edu/news/2021/New-Research-Finds-Air-Pollution-Reduces-Sperm-Counts-through-Brain-Inflammation.html

Leave a Reply