เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน DJSI

กรุงเทพฯ, 17 พฤศจิกายน 2564 – บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI” ประจำปี 2564 เนื่องจากผลงานอันโดดเด่นในการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นอกจากนี้บริษัทเดลต้ายังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบICTและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ทั้งยังได้รับการจัดอันดับในกลุ่มดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets อีกด้วย ในปีนี้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 10,000 บริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดอันดับ S&P Global CSA โดยบริษัทเดลต้า ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประเมินดัชนี DJSI เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับรางวัล S&P Global Silver Class Awards ติดต่อกัน 2 ปี

ดัชนี S&P Dow Jones Indices ผู้ให้บริการด้านดัชนีระดับโลก ได้จัดทำการทำประเมินความยั่งยืนบริษัท (Corporate Sustainability Assessment) ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามที่เข้มงวดเพื่อประเมินทั้งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ได้รับมาจากบริษัทที่เข้าร่วม ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นดัชนีที่ใช้วิธีการคำนวณแบบ Float-adjusted market capitalization weighted ซึ่งจะใช้วัดผลงานบริษัทที่ได้รับเลือกจากเกณฑ์ ESG โดยดัชนี DJSI World ใช้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสและอิงตามกฎระเบียบ พิจารณาจากคะแนน S&P Global ESG ของแต่ละบริษัทจากการประเมินความยั่งยืนบริษัท S&P Global CSA ประจำปี

นายมันจิต จุส หัวหน้าฝ่ายวิจัยและข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และธรรมาภิบาลของ S&P Global กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีกับบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ทั้งดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets โดยความโดดเด่นของดัชนี DJSI เป็นดั่งภาพสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของเดลต้า และจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการประเมิน S&P Global Corporate Sustainability Assessment ในปี 2564 เปรียบเสมือนข้อพิสูจน์ถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณแจ็คกี้ ช่าย ซิง จาง ประธานบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “เดลต้า ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยอมรับในระดับโลกด้านคุณค่าของบริษัทและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับเป็นเวลากว่า 30 ปีในประเทศไทย ที่เดลต้ามุ่งเน้นในการดำเนินงานตามภารกิจที่ตั้งเป้าไว้ นั่นคือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับนวัตกรรมประหยัดพลังงานของเรา ในขณะเดียวกันเรายังเป็นผู้บุกเบิกในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นพลเมืองโลกอีกด้วย เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและทุกคนที่มีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

ในปี 2563 กว่า 28.7% ของวัสดุนำเข้าจำนวน 20,474 ตันในกระบวนการผลิตของเดลต้า ประเทศไทยทำมาจากวัสดุรีไซเคิล นอกจากนี้ หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ของเดลต้าผลิตพลังงานทดแทนได้กว่า 9,569 เมกะวัตต์ ช่วยบริษัทประหยัดพลังงานได้กว่า 2,716 เมกะวัตต์ เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนจากการผลิตลง 20% ภายในปี 2568 โดยตั้งแต่ปี 2558 – 2563 เดลต้าประสบความสำเร็จในการลดความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนจากการดำเนินงานในประเทศไทยลงได้ถึง 39% ซึ่งมากกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้คือ 30%

ในฐานะสมาชิกดัชนี DJSI เดลต้า ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการให้ความรู้และขอความร่วมมือจากคู่ค้าและซัพพลายเออร์เพื่อการต่อต้านการทุจริตและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยการรายงานและการรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนและครอบคลุมของเดลต้าช่วยในการวัดผลและส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิล ทั้งยังช่วยการติดตามการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอีกด้วย

การจัดหานวัตกรรมสีเขียวสำหรับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้งของเดลต้า ร่วมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก และเป้าหมาย RE100 ในการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการดำเนินงาน 100% ภายในปี 2573 เพื่อส่งมอบและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์: Smarter Greener Together

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้เดลต้ายังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก มีโรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย และมีศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมัน และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้า สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

โทร : +66 (0)2709 2800 ต่อ 6303, 6381               

อีเมล: det.marketing@deltaww.com

Posted in PR

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s