บ้านใหม่อังกฤษต้องติดตั้งจุดชาร์จ EV  ซูเปอร์มาเก็ต ที่ทำงาน ชาร์จรถ EV ได้ ปี 2030 เลิกขายรถใช้น้ำมันปล่อยมลพิษ       

นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน ประกาศว่า สหราชอาณาจักรมีแผนจะเพิ่มจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีก 145,000 จุด โดยบ้านที่สร้างใหม่ในอังกฤษทุกแห่งจะต้องมีจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

นอกจากบ้านและอาคารใหม่แล้ว นับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป ที่ทำงานและซูเปอร์มาร์เก็ตต้องติดตั้งจุดชาร์จ EV ด้วย

อาคารที่ขอจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงใหม่ทุกแห่ง ถูกบังคับให้ติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรับมือกับเป้าหมายการหยุดขายรถยนต์ดีเซลและเบนซิน และรถแวนใหม่ ของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นไป

ตั้งแต่ปี 2035 สหราชอาณาจักรมีเงื่อนไขบังคับว่า รถยนต์และรถแวนใหม่ทั้งหมด ต้องมีการปล่อยไอเสียเป็นศูนย์

ผู้ใช้รถยนต์ที่คิดจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก มีความวิตกกังวลเรื่องไม่มีจุดชาร์จไฟ ไม่สามารถเดินทางไกล กลัวว่าจะไม่มีกำลังไฟฟ้ามากพอก่อนถึงจุดหมาย

นายกรัฐมันตรีสหราชอาณาจักรเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า เขาเคยเจอปัญหาด้วยตัวเอง เคยใช้รถไฟฟ้าแล้วไฟหมดกลางทางบนทางด่วน

สหราชอาณาจักรและยุโรปอีกหลายประเทศ กำลังจริงจังกับการสนับสนุนให้ประชาชนเลิกใช้รถน้ำมัน แล้วหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากๆ และเร็วที่สุด

อีกไม่เกิน 10 ปีจากวันนี้ ในยุโรปและอีกหลายๆประเทศ ผู้คนจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ และเหลือผู้ใช้รถน้ำมันที่ยังคงปล่อยมลพิษเป็นส่วนน้อย..

https://www.cnbc.com/2021/11/22/new-homes-in-england-must-have-electric-vehicle-charging-points.html

Leave a Reply