เกาหลีเริ่มใช้หุ่นยนต์สอนเด็กอนุบาล จะได้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีตั้งแต่เด็ก เริ่มโครงการนำร่องในกรุงโซล 300 แห่ง

กรุงโซล ประเทศเกาหลี เริ่มทดลองใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กเป็นสื่อการสอนเด็กในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของรัฐบาลท้องถิ่น จุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กรุ่นใหม่รองรับโลกไฮเทคในอนาคต

หุ่นยนต์มีชื่อเรียกว่า “Alpha Mini” มีขนาดความสูงเพียง 24.5 เซนติเมตร มันสามารถ เต้นรำ ร้องนำเพลง ท่องเรื่องราวให้ฟัง สอนท่ากังฟู ผายลม ฯลฯ

เด็กๆมีโอกาสสนุกสนานกับการเรียนรู้มากขึ้น เลียนแบบหุ่นยนต์วิดพื้น ลองยืนขาเดียวเหมือนหุ่นยนต์ บอกให้หุ่นยนต์ร้องเพลงแล้วเด็กๆร้องตาม บอกให้มันเต้นรำแล้วเต้นตาม ฯลฯ

ดวงตาหุ่นยนต์ขยิบตา และกระพริบตาได้ รูม่านตาของหุ่นยนต์จะกลายเป็นรูปหัวใจระหว่างการสนทนา

หุ่นยนต์มีกล้องอยู่บนหมวกกันน็อค มันถ่ายภาพรอบข้างแล้วส่งภาพไปให้แท็บเล็ตของเด็กได้ดูทันที

การนำหุ่นยนต์มาใช้เป็นสื่อการสอนของครู เป็นโครงการนำร่องสำหรับเด็กอนุบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองในสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์ดูแลเด็กในกรุงโซล 300 แห่ง โดยรัฐบาลแนะนำให้ใช้หุ่นยนต์กับเด็กอายุ 3-5 ปี

คนของรัฐบาลในกรุงโซลผู้ดำเนินโครงการนี้มีความเห็นว่า…

“หุ่นยนต์ช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ”

“ในอนาคต การรู้วิธีจัดการกับ AI และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องจะมีความสำคัญมาก… เราเชื่อว่าการมีประสบการณ์นี้ในโรงเรียนอนุบาล จะมีผลยาวนานตลอดช่วงวัยเยาว์ และส่งผลตอนโตเป็นผู้ใหญ่”

ในปัจจุบัน เริ่มมีการปรับเอา Alpha Mini เป็นส่วนหนึ่งของตารางการเรียนในชั้นเรียนของเด็กเล็กอายุระหว่าง 4 ถึง 5 ปี ในบางโรงเรียนแล้ว

โครงการนี้ จะทำให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี เด็กจะรับรู้ได้ว่า หุ่นยนต์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน และมันจะมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตในอนาคตอย่างมาก

https://japantoday.com/category/tech/seoul-trials-pint-sized-robots-in-nursery-schools

https://www.youtube.com/watch?v=gFXtS1bx9Jk

Leave a Reply