ระบบจดจำใบหน้าคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ต้องใช้โทรศัพท์ ไม่ต้องใช้เอกสาร AI ช่วยยืนยันคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 กำลังเป็นคนที่สังคมรังเกียจ และถูกจำกัดสิทธิ์หลายอย่าง

การเดินทาง การร่วมงาน หรือการใช้สถานที่บางแห่ง ก่อนเข้าต้องแสดงหลักฐานว่า ได้ฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งโดยปกติต้องใช้เอกสารรับรอง หรือใช้แอปในสมาร์ตโฟนแสดงสถานะของตัวเอง

แต่วันนี้มีวิธีการที่ง่ายกว่านั้น ให้ AI มองหน้า แล้วมันบอกได้ว่าคนๆนั้นฉีดวัคซีนแล้วหรือยัง?

NEC ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า จะนำระบบตรวจสอบคนฉีดวัคซีนด้วยระบบจดจำใบหน้ามาใช้งาน ให้ AI ยืนยันคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว โดยไม่ต้องขอดูเอกสาร หรือตรวจแอปมือถือ

มีการคาดหมายว่า ระบบใหม่นี้จะถูกนำมาใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จัดงาน ช่วยบรรเทาความแออัดและลดต้นทุนแรงงาน

ผู้ใช้ที่ยินยอมจะต้องลงทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีน และส่งรูปถ่ายใบหน้าเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ เมื่อจะเข้าสถานที่ใดก็จะถูกสแกนหน้าด้วยกล้องที่ทางเข้า AI สามารถยืนยันสถานการณ์ฉีดวัคซีนได้ภายในไม่กี่วินาที

NEC เปิดเผยว่า แม้ผู้ใช้งานจะสวมหน้ากากเอาไว้ เทคโนโลยียังมีความแม่นยำมากถึง 99.9%

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 NEC ได้ทดลองระบบตรวจสอบใบหน้าคนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในบริเวณพื้นที่ใกล้ภูเขาไฟฟูจี ผลปรากฏว่า สามารถลดเวลาการตรวจสอบเมื่อเทียบกับวิธีการเก่าเหลือเพียง 1 ใน 10 และลดจำนวนพนักงานที่ต้องทำงานนี้เหลือเพียง 1 ใน 7

ระบบใหม่ที่จะนำมาใช้นี้ น่าจะมีผลดีต่อคนส่วนใหญ่ ฟังดูดีมาก แต่คนบางกลุ่มมีความเห็นแย้งว่า “Big brother is here”

AI เฝ้าดูคุณอยู่ มันกำลังเป็นพี่ใหญ่ที่จะมาควบคุมมนุษย์!!!

Read More about AI in Japan Today

Leave a Reply