ตัดต่อยีนเลือกเพศ ลดความทุกข์สัตว์ ไม่ต้องฆ่าหนูทดลองที่เป็นเพศที่ไม่ต้องการ ป้องกันฟาร์มไข่ไม่ต้องฆ่าลูกไก่ตัวผู้

นักวิทยาศาสตร์จาก Francis Crick Institute ร่วมมือกับ University of Kent ของสหราชอาณาจักร ใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีนเพื่อเลือกเพศหนูตัวผู้หรือตัวเมียเท่านั้น และผลการทดลองมีประสิทธิภาพ 100%

มีการเผยแพร่เทคนิคนี้ในวารสารทางวิชาการ Nature Communications ใช้วิธีการยับยั้งยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของตัวอ่อน (อ่านรายงานการวิจัยที่นี่)

หากนำผลการทดลองนี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อสวัสดิภาพสัตว์ สามารถกำจัดสัตว์ที่มีเพศที่ไม่ต้องการตั้งแต่เป็นตัวอ่อนซึ่งระบบประสาทยังไม่พัฒนา ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกฆ่า

ในแต่ละปีทั่วโลก มีการฆ่าลูกไก่ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกระหว่างสี่ถึงหกพันล้านตัว หากใช้เทคนิคตั้งค่าเลือกเพศลูกไก่ เมื่อมีไข่ที่ไม่ใช่เพศที่ต้องการ มันจะเป็นไข่ที่ไม่เคยฟักออกมาเลย ทำให้ไม่ต้องฆ่าลูกไก่หลังฟักตัว ช่วยหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่จำเป็น

แม้แต่หนูทดลองที่ใช้ในการวิจัย ในหลายๆครั้งมีความจำเป็นต้องเลือกเพศหนูที่ใช้ในการทดลอง และมีการฆ่าหนูหลายแสนตัวที่ไม่ต้องการใช้ในการวิจัย เทคนิคนี้จะช่วยป้องกันการฆ่าหนูทดลองโดยไม่จำเป็น

รายละเอียดผลงานการวิจัย อ่านได้ใน Nature Communications แต่พอจะสรุปอย่างย่อๆ คือ ใช้ระบบการตั้งโปรแกรมเลือกเพศตั้งแต่เป็นตัวอ่อน ช่วงที่ตัวอ่อนมีการพัฒนาการระหว่าง 16 ถึง 32 เซลล์ เป็นการปรับแต่งในระดับโครโมโซม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย พิจารณาจากโครโมโซมเพศ

ตัวเมียมีโครโมโซม XX ตัวหนึ่งจากแม่เป็น X และอีกตัวจากพ่อเป็น X เช่นกัน

ตัวผู้มีโครโมโซม XY ตัวหนึ่งจากแม่เป็น X และอีกตัวที่ได้จากพ่อเป็น Y

ถ้าต้องการเพศเมีย ก็กำหนดให้ XX เติบโตตั้งแต่เป็นตัวอ่อน แต่ถ้าต้องการเพศผู้ก็กำหนดให้เป็น XY เติบโตตั้งแต่เป็นตัวอ่อน

นักวิจัยสามารถป้องกันตัวอ่อนของหนูทดลองที่มีโครโมโซม XX หรือ XY ไม่ให้พัฒนาได้ โดยการปิดการใช้งานยีนตั้งแต่ช่วงที่มี 16 ถึง 32 เซลล์ หมายถึงการปล่อยให้เพศที่ต้องการได้พัฒนาต่อไป

รัฐบาลอังกฤษกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้ใช้การตัดต่อยีนในอุตสาหกรรมปศุสัตว์

(Reference Source)

Leave a Reply