ERP การบริหารทรัพยากรองค์กร ศูนย์รวมข้อมูลที่เปรียบเสมือนสมองขององค์กร

ลิงก์ยูทูป ERP

ERP หรือ Enterprise Resource Planning หมายถึง การบริหารทรัพยากรขององค์กร เป็นซอฟต์แวร์ที่มีใช้มาอย่างต่อเนื่องนานหลายสิบปีแล้ว

ในอดีต ERP มีแต่ซอฟต์แวร์แบบ On-Premise ซึ่งต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตั้งอยู่ในองค์กรของตัวเอง แต่การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงมากในปัจจุบัน ทำให้ ERP ส่วนใหญ่เป็น Cloud ERP

การบริหารธุรกิจ มีการแบ่งแยกงานออกเป็นหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและโฆษณา ฝ่ายโลจิสติกส์ ฯลฯ

ในแต่ละฝ่ายอาจมีงานแยกย่อยเฉพาะที่แบ่งย่อยออกไปอีกหลายแผนก

หากไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงต้องทำหน้าที่ดูภาพรวมของทุกฝ่ายทั้งองค์กรด้วยตัวเอง มีแต่ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายที่จะมีโอกาสทำงานประสานงานกันในระดับบน ทำให้งานจำนวนมากกระจุกตัวเป็นคอขวดอยู่กับผู้บริหาร ทำให้งานหลายอย่างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น

ERP เปรียบเสมือนสมองขององค์กรที่นำงานทุกอย่างมารวมอยู่ในที่เดียว สามารถค้นหาและเรียกข้อมูลมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอการสั่งงานหรือขอข้อมูลจากหัวหน้างานเท่านั้น ทั้งผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสามารถเข้าไปหาข้อมูลทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง

ERP กำหนดขอบเขตของการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานแต่ละระดับ หรือแต่ละคนได้

ยกตัวอย่างเช่น พนักงานขายคนหนึ่งได้รับออเดอร์ใหญ่ขอซื้อสินค้า A หนึ่งล้านชิ้น แต่สต๊อกสินค้ามีไม่เพียงพอ หากองค์กรมี ERP ใช้งาน พนักงานขายจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลฝ่ายผลิตได้ทันทีว่า เมื่อไหร่ถึงจะมีสินค้าผลิตครบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ และสามารถให้คำตอบกำหนดการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า A หนึ่งล้านชิ้น ฝ่ายผลิตมีข้อมูลจำนวนสินค้าที่ฝ่ายขายต้องการ ฝ่ายจัดซื้อสามารถเตรียมการจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอ ฝ่ายบริหารบุคคลต้องเตรียมคนให้พร้อมทำงาน อาจต้องจ้างโอทีหรือหาคนมาทำงานเพิ่ม ฝ่ายการเงินมีข้อมูลเตรียมเงินทุนสำหรับซื้อวัตถุดิบ ทราบถึงประมาณการของการไหลเวียนเงิน ผู้บริหารเห็นตัวเลขต้นทุนและกำไรที่จะเกิดขึ้น ฯลฯ

ERP สามารถช่วยให้องค์กรมีความตระหนักในตนเองมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ การผลิต การเงิน การจัดจำหน่าย และทรัพยยากรบุคคล นำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันมาร้อยเรียงไว้ด้วยกัน

ก่อนที่จะมีซอฟต์แวร์ ERP ในอดีตมีการใช้ MRP หรือ Material Requirement Planning ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนวัตถุดิบสำหรับโรงงานต่างๆ

แต่ในปัจจุบัน ERP ทำงานแทน MRP และใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ERP มีประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆ เช่น โรงงาน การก่อสร้าง โรงพยาบาล การดูแลสุขภาพ ยา วิทยาศาสตร์ เกษตร อาหาร เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ค้าปลีก ฯลฯ

เกือบทุกธุรกิจ สามารถนำ ERP ไปประยุกต์ใช้ได้

ในอดีต มีแต่องค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ ERP ได้ เพราะต้นทุนสูงมาก องค์กรขนาดเล็กอาจลงทุนแล้วไม่คุ้มค่า ผลตอบแทนจากการลงทุนต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนนาน

แต่ในปัจจุบัน บริษัทขนาดกลางหรือเล็กสามารถเริ่มนำ ERP มาใช้งานได้ไม่ยาก ใช้ Cloud ERP ที่เป็นระบบสมาชิก หากใช้แล้วไม่คุ้มค่าก็เลิกได้ง่าย สามารถเปลี่ยนไปเลือกใช้ผู้ให้บริการเจ้าอื่นแทนได้ทันที

สตาร์ทอัพที่นำ ERP มาใช้งาน เกือบทุกแห่งเลือกใช้ Cloud ERP

ERP รวบรวมกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน

ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร ลดขั้นตอนการทำงาน ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนกัน ใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงาน ข้อมูลมีการอัพเดทแบบเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้หลายแง่มุม

โซลูชั่น ERP มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายสิบปี ในปัจจุบันการใช้งาน ERP ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นบนเว็บ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล

ERP ทำให้ข้อมูลไหลเวียนด้วยการสื่อสารอย่างอิสระระหว่างพื้นที่ธุรกิจ มีแห่ลงข้อมูลรวบรวมอยู่ในพื้นที่เดียว สามารถรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำมาก

แต่มีองค์กรบางแห่งที่นำ ERP มาใช้แล้วล้มเหลว

พนักงานของบางบริษัท ไม่เต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารอาจเสียดายซอฟต์แวร์เก่าที่เคยใช้ได้ผลดีในอดีต ไม่ยอมเปลี่ยนขบวนการทำงาน

อาจมีผู้บริหารหรือพนักงานบางส่วนในองค์กร ไม่เชื่อว่า ERP จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ERP ดีหรือไม่? มีประโยชน์อย่างไร? ไม่ควรเป็นคำถามหรือข้อสงสัยอีกแล้ว มีองค์กรที่นำ ERP มาใช้แล้วทั่วโลก และพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด

คนทำงานทุกคนในยุคนี้ ต้องพร้อมที่จะ Relearn จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยี หากไม่สามารถปรับตัวได้จะถูกปรับออก

ซอฟต์แวร์ ERP รายใหญ่ของโลกซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เช่น

-Microsoft Dynamics 365

-Oracle NetSuite

-Oracle ERP Cloud

-SAP S/4HANA

-IFS

-Infor CloudSuite

-Sage X3

-Odoo

-Salesforce/FinancialForce

-Acumatica

แล้วยังมี ERP ท้องถิ่นซึ่งออกแบบมาสำหรับตลาดประเทศไทยโดยเฉพาะอีกหลายแห่ง

Vendor ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ERP ชื่อดังรายใหญ่ อาจไม่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ ผู้ให้บริการ ERP บางแห่งมีลักษณะพิเศษที่ตอบสนองการทำงานได้ดีสำหรับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง

ในปัจจุบัน ERP ไม่ได้มีจำกัดให้ใช้เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น วันนี้บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ก็สามารถใช้ประโยชน์ ERP ได้

Leave a Reply