แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย บริจาคยารักษาโรคหืดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในขอบข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลน่าน เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย นำโดย นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (ที่หนึ่งจากขวา) และ   ภญ.พิธพร โชติกนกรัตน์ ผู้อำนวยการ การเข้าถึงตลาด และ รัฐกิจสัมพันธ์ (ที่สองจากขวา) ร่วมบริจาคยารักษาโรคหืดจำนวน 5,250 หลอด สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในขอบข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลน่าน โดยมี พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน (ที่สองจากซ้าย) พร้อมด้วย นพ.กนก พิพัฒน์เวช อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่หนึ่งจากซ้าย) รับมอบ เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดให้สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Healthy Lung Thailand ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์  เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด พร้อมยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษา และจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

#####

โครงการ Healthy Lung Thailand

โครงการ Healthy Lung Thailand ได้เริ่มต้นดำเนินมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยมีจุดประสงค์ในการมุ่งสร้างการตระหนักรู้และ สนับสนุนการเข้าถึงการวินิฉัยโรคและการรักษาโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรง

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

Posted in PR

Leave a Reply