ไตหมูใช้ทดแทนไตมนุษย์ได้ ทดลองปลูกถ่ายสำเร็จสองครั้ง ไตผลิตปัสสาวะได้ตามปกติ        

เมื่อเดือนกันยายน 2021 NYU Langone Health ทดลองเอาไตหมูมาปลูกถ่ายในมนุษย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยเป็นการทดลองกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอาการสมองตาย และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาสองวัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ร่างกายมนุษย์ไม่มีสัญญาณปฏิเสธอวัยวะของหมู ไตหมูที่ติดกับร่างกายมนุษย์ทำงานได้ตามปกติ สามารถกรองของเสีย และผลิตปัสสาวะได้ https://bit.ly/3p7aOzb

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2021 NYU Langone Health ทำการศึกษาทดลองต่อเนื่อง โดยเป็นการทดลองปลูกถ่ายไตหมูให้กับผู้ป่วยที่มีอาการสมองตายเหมือนการทดลองครั้งที่หนึ่ง ใช้ช่วงเวลาสังเกต 54 ชั่วโมง

ผลการทดสอบเนื้อเยื่อไต การตรวจสอบการผลิตปัสสาวะ และระดับครีเอตินิน พบว่าทั้งหมดเป็นปกติ

การทดลองสองครั้งที่ห่างกันไม่ถึงสองเดือน ชี้ให้เห็นว่าการนำไตหมูมาใช้ทดแทนไตมนุษย์ที่มีความเสียหาย เป็นเรื่องที่เป็นไปได้

หากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ จะทำให้ผู้รอรับบริจาคไตมนุษย์หลายแสนคนทั่วโลก มีโอกาสรอดชีวิตและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

ปัญหาขาดแคลนไตมนุษย์จะหมดไป เอาไตหมูมาใช้ทดแทนเพื่อปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ได้

แต่ไตหมูที่เอามาใช้กับมนุษย์ ไม่ใช่ไตหมูทั่วไป ต้องเป็นหมูที่ออกแบบมาโดยตรง มียีนที่เข้ารหัส Glycan เพื่อป้องกันการปฏิเสธอวัยวะหมูโดยมนุษย์ ต่อมไธมัสของหมูจะถูกหลอมรวมกับไตก่อนการปลูกถ่าย

การทดลองครั้งที่สอง ยังคงเป็นการปลูกถ่ายไตอยู่นอกช่องท้องเหมือนครั้งแรก มีการนำไตหมูไปติดกับหลอดเลือดที่ขาส่วนบนของมนุษย์ และหุ้มด้วยเกราะป้องกันสำหรับการสังเกตและการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไต

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 54 ชั่วโมง พบว่า การผลิตปัสสาวะและระดับครีเอตินีน ซึ่งเป็นตัวบงชี้สำคัญของไตที่ทำงานอย่างถูกต้อง ทุกอย่างเป็นปกติ เทียบเท่ากับการปลูกถ่ายไตของมนุษย์ ตลอดขั้นตอนและระยะเวลาการสังเกตภายหลัง ไม่มีสัญญาณของการปฏิเสธ

การทดลองครั้งที่สอง ได้ผลไม่ต่างจากการทดลองครั้งที่หนึ่ง ช่วยยืนยันว่าการนำไตหมูมาปลูกถ่ายในตัวมนุษย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ สามารถทำซ้ำและมีผลลัพธ์เหมือนกัน

อีกไม่นาน คงมีการทดลองกับมนุษย์ที่สมองยังไม่ตายและเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องไต นักวิทยาศาสตร์จะมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงต่างๆมากขึ้น!!!

https://nyulangone.org/news/nyu-langone-health-performs-second-successful-xenotransplantation-surgery

Leave a Reply