รถไฟพลังงานแรงโน้มถ่วงโลก แบตเตอรี่เริ่มชาร์จไฟเมื่อวิ่งลงเนิน รถไฟที่มีพลังงานให้ใช้แบบไม่รู้จบ

ในปี 2021 Fortescue Metals Group บริษัทขุดแร่ในออสเตรเรีย ใช้น้ำมันดีเซลสำหรับรถไฟในการขนถ่ายแร่จากเหมืองรวม 82 ล้านลิตร

การออกแบบใหม่ และการเปลี่ยนรถไฟไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ จะทำให้ไม่ต้องใช้น้ำมันอีกต่อไป ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้น ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมโลก

รถไฟนี้มีชื่อว่า “Infinity Train” หมายถึงรถไฟที่มีพลังงานให้ใช้แบบไม่รู้จบ

มันเป็นรถไฟฟ้าที่ชาญฉลาด จะชาร์จไฟให้ตัวเองจนเต็มแบตเตอรี่ในขณะที่วิ่งไหลลงเนินพร้อมด้วยแร่ที่มีน้ำหนักมากซึ่งบรรทุกมาจากเหมือง

มีการออกแบบพิเศษให้รถไฟไม่ต้องใช้พลังงานตอนวิ่งลงเนิน แต่ในทางตรงกันข้าม แรงโน้มถ่วงจะกลายเป็นพลังงานที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้เต็มโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบชาร์จจากภายนอก

รถไฟเปล่าที่ไม่ได้บรรทุกอะไรระหว่างทางขึ้นไปเหมือง จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่น้อยมาก

แต่เวลาขากลับที่มีแร่บรรทุกอยู่เต็มทุกขบวนรถไฟ แรงโน้มถ่วงจากน้ำหนักบรรทุกจะทำให้รถไฟไหลลงเนินมาได้เอง ในขณะเดียวกันก็ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ด้วย ทำให้มีพลังงานเพียงพอสำหรับเที่ยวต่อไปของรถไฟเปล่าที่จะวิ่งขึ้นไปในเหมืองอีกครั้ง

เป็นการใช้ประโยชน์จากฟิสิกส์ทั่วไปอย่างชาญฉลาด

Frotescue มีคำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่า จะลดการปล่อยคาร์บอนให้หมดไปจากการดำเนินการของเหมืองภายในปี 2030 และรถไฟพลังงานแรงโน้มถ่วงโลกจะทำให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น

รถไฟที่เติมพลังงานให้กับตัวเองได้ เป็นหนทางลดต้นทุนครั้งใหญ่ การบำรุงรักษาง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

เหมืองแร่ทั่วโลก ถูกตำนิว่าเป็นผู้ปล่อยคาร์บอนรายใหญ่ของโลก แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้วิธีการเดียวกับ Infinity Train ก็จะมีพลังงานให้ใช้แบบไม่รู้จบ

Source

Leave a Reply