เดลต้า ร่วมกับ AIT ลงนาม MOU ในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยั่งยืน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 4 มีนาคม 2565 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) การฝึกอบรมของนักศึกษา AIT ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภูมิภาคของเดลต้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้ข้อตกลง เดลต้าจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลล่าสุดของประเทศไทยด้าน R&D และวิศวกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา AIT ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ความยั่งยืน และธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการฝึกงาน การสัมมนาร่วม และการแข่งขันหุ่นยนต์

คุณแจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย และ คุณยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐบาลและสาธารณะสัมพันธ์เดลต้า เป็นตัวแทนในการลงนามจากทางเดลต้า ประเทศไทย ร่วมกับคุณเอเดน วูน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และคุณซานจีฟ เจย์ซิงห์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความก้าวหน้าและศิษย์เก่า ตัวแทนในการลงนามจากสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 โดยเป็นสถาบันนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คือ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีใจรักและมีความสามารถ เพื่อเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนในภูมิภาค และการเข้ารวมกับเศรษฐกิจโลก

เดลต้าได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาผู้มีความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลไทย

ที่ตั้งเป้าสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะผู้บุกเบิกระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เดลต้าได้จัดตั้งห้องแล็บระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในไทย โดยตั้งอยู่ในหลากหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้เดลต้ายังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีสำนักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก มีโรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย และมีศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมัน และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้า สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

Posted in PR

Leave a Reply