แนวคิด V2G กำลังมีการทดสอบจริงจัง ยานยนต์ไฟฟ้าจ่ายไฟกลับเข้าระบบ  EV จะขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด       

ความตกลงกรุงปารีสเรื่องโลกร้อน ประเทศต่างๆเกือบทั่วโลกเห็นชอบร่วมกันว่า ภายในปี 2030 จะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้ได้ประมาณ 50 % และเป็นศูนย์ภายในปี 2050

โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานทดแทน

ในปัจจุบัน ลม และ แดด คือ แหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

ถ้าพิจารณาจากแผนการอนาคตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายเก่าและรายใหม่ทั่วโลก มีความเป็นไปได้สูงมากที่ภายในสิบปีข้างหน้า รถยนต์ที่ขายได้เกือบทั้ง 100% ทั่วโลก จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

คนที่เห็นต่างว่า EV ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามลพิษหรือโลกร้อน มักจะมีข้อโต้แย้งว่า ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่เติมพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล มันไม่ได้ช่วยอะไร

ในหลายประเทศ หลายพื้นที่ พลังงานจากเครือข่ายไฟฟ้าที่จ่ายให้ยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นแหล่งพลังงานฟอสซิล แต่ในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนอย่างแน่นอน สาเหตุหลักเพราะ พลังงานสะอาดมีต้นทุนถูกกว่าพลังงานสกปรก

ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของโลก Tesla คือตัวอย่างของการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่ชัดเจนมาก เทสล่ามีธุรกิจหลังคาโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานให้บ้านเรือนทั่วไป และรวมถึงเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้กับโรงไฟฟ้าต่างๆด้วย

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทุกแห่งของโลกรู้แน่ชัดแล้วว่า อนาคตเป็นยุคของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากนั้น แนวคิดที่เคยเป็นแค่จินตนาการว่า รถยนต์ที่วิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัยด้วย กำลังเป็นเรื่องจริง

V2G ที่เคยเป็นแค่แนวคิด เริ่มมีการทดลองอย่างจริงจังแล้ว

Vehicle-to-Grid หรือการนำไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้าย้อนกลับไปสู่ระบบเครือข่ายไฟฟ้าหรือบ้านเรือน เป็นเรื่องที่ทำได้จริง แต่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการที่ทำให้ IoT รู้จักกัน และทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ

เดือนมีนาคม 2022 มีรายงานข่าวว่า GM มีโครงการทดสอบนำพลังไฟฟ้าจากยานยนต์ไฟฟ้าย้อนกลับไปใช้ในระบบเครือข่ายไฟฟ้าของแคลิฟอร์เนียร์

เครื่องชาร์จไฟที่มีระบบสองทาง สามารถดึงเอาไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์กลับเข้าไปใช้ในบ้านหรือโครงข่ายไฟฟ้าได้ แต่ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้ซอฟท์แวร์ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆทำงานเชื่อมต่อกันได้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง เช่น กลางวันรถได้พลังงานจากโซลาร์ที่มาจากหลังคาบ้านชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ หากแบตเตอรี่เต็มก็ส่งไฟที่เหลือใช้ย้อนกลับเข้าไปในระบบโครงข่ายไฟฟ้า กลางคืนก็เอาไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์จ่ายไฟให้บ้านใช้ ระบบสามารถทำงานหมุนเวียนไปมาได้เอง

มีข้อมูลวิจัยรายงานว่า EV ที่วิ่ง 100 ไมล์ หรือประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้ไฟฟ้าเท่ากับบ้านทั่วไปในอเมริกา 1 วัน

การเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก หมายถึงโครงข่ายไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าที่ต้องจ่ายไฟเพิ่มขึ้นอีกมาก และขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว

อีกไม่เกินสิบปีจากวันนี้ แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีอยู่ทั่วโลกจะกลายเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะลดปัญหาพลังงาน และช่วยทำให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกมาก

Source 1

Source 2

Source 3

Source 4

Posted in EV

Leave a Reply