Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565

โดย โรเบิร์ต วิซีคอฟสกี้ นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า AISยังครองแชมป์กวาดทุกรางวัล 5Gนับว่า AISเป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นสามารถครองรางวัลในด้านประสบการณ์ 5Gอย่างเด็ดขาด โดยAISคว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความพร้อมใช้งาน5Gทั้งหมด 5ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์วิดีโอ5Gประสบการณ์เกม 5Gประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5Gประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลด 5Gยิ่งกว่านั้น AISยังได้รับรางวัลด้านความครอบคลุมถึง 2รางวัล ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน 5Gและการเข้าถึง 5G ซึ่งวัดจากขอบเขตของเครือข่าย 5G หมายความว่า AIS ทำคะแนนชนะได้ 7 จากทั้งหมด 11 รางวัลในหมวด 5Gซึ่งเป็นชัยชนะที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างสิ้นเชิง

ตารางรางวัล Opensignal

AIS ได้รับชัยชนะด้านความเร็วในการดาวน์โหลด ขณะที่ TrueMove H ได้รางวัลประสบการณ์ในการดาวน์โหลดกลับบ้าน

ผู้ใช้ของเราได้รับประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยโดยรวมและความเร็วในการดาวน์โหลด 5Gเร็วที่สุดเมื่อใช้งานบนเครือข่าย AISโดยผู้ให้บริการรายนี้คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดโดยรวมไปด้วยความเร็ว 19.4 Mbpsนำอันดับที่สองอย่าง TrueMove Hอยู่ 1.7 Mbps (9.7%)นอกจากนี้ AIS ยังชนะรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5Gด้วยความเร็วที่ 180.3 Mbpsเหนือกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับสองอย่าง TrueMove Hที่มีความเร็ว 57.4 Mbps (46.7%)ส่วน DTACนั้นตามหลังคู่แข่งทั้งสองค่าย โดยมีความเร็วในการดาวน์โหลด 5Gอยู่ที่ 25.7 Mbpsและ AISยังได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด 5Gด้วยความเร็ว 27.7 Mbpsอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ความเร็วโดยรวมสูงสุดในด้านการอัปโหลดของประเทศไทยยังอยู่บนเครือข่าย TrueMove H (8.2 Mbps)

TrueMove H คว้ารางวัลด้านประสบการณ์วิดีโอโดยรวม ขณะที่ AIS แสดงให้เห็นว่ามีการใช้บริการวิดีโอเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากบนเครือข่าย 5G

ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ TrueMove Hยังคว้าชัยชนะในด้านประสบการณ์วิดีโอเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนน 42.8 คะแนน มากกว่า DTAC 0.9 คะแนน โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน หมวดหมู่ ปานกลาง (40-55) AISตามหลังผู้ชนะมาเป็นอันดับที่สามด้วยคะแนน 5.1 คะแนน และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแย่ (ต่ำกว่า 40)แต่อย่างไรผู้ใช้ของเราที่ใช้งานบนเครือข่ายของ AISพบว่าคุณภาพของวิดีโอมีเพิ่มมากขึ้นบนเครือข่าย 5G ซึ่งทำให้ AIS ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์วิดีโอ 5Gสูงถึง 74.1 คะแนน ขาดเพียง 0.9 คะแนนเท่านั้น ที่จะก้าวไปอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป)

DTAC ชนะรางวัลเดียวในด้านคุณภาพความเสถียรหลัก

AISชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 60.9% โดยคะแนนนี้สะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของการทดสอบบนเครือข่ายผู้ให้บริการของผู้ใช้งาน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการรับชมวิดีโอคุณภาพระดับ HDการประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่มและเล่นเกม อย่างไรก็ตาม DTACเป็นผู้ชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรหลักไปด้วยคะแนน 86.5% ซึ่งถือเป็นการชนะด้วยคะแนนที่ขาดลอยในครั้งนี้ สำหรับคุณภาพความเสถียรหลักวัดจากเปอร์เซ็นต์การทดสอบของผู้ใช้งานตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการใช้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ประกอบด้วย วิดีโอคุณภาพระดับ SDการโทรแบบเสียงและท่องเว็บ

AIS ยังคงครองรางวัลในด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง

AIS รั้งอันดับหนึ่งทั้งในหมวดหมู่โดยรวมและหมวดหมู่ 5Gในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง ซึ่งกวาดทั้ง 4 รางวัล โดยผลลัพธ์ในหมวดหมู่ประสบการณ์ทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นว่าบริการ 5Gนั้นจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์เครือข่ายมือถือที่ผู้ใช้ได้รับได้อย่างไร ในด้านประสบการณ์เกมนั้น AISได้รับการจัดอันดับในอยู่ในระดับปานกลาง (65-75)ขณะที่ DTACและ TrueMove Hนั้นอยู่ในระดับแย่ (40-65)อย่างไรก็ตาม ในด้านประสบการณ์เกม 5Gนั้น ผู้ให้บริการทั้งหมดยังคงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดี (75-85)ไม่ต่างจากด้านประสบการณ์ด้านแอปพลิเคชันเสียง 5Gที่ผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ในระดับดี (80-87)ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับการจัดอันดับในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงโดยรวม

ผู้ให้บริการทุกรายมีคะแนนเสมอกันในด้านความพร้อมใช้งาน แต่ AIS คว้ารางวัลด้านขอบเขตของเครือข่าย 5G ทั้งสองรางวัลไปครอง

ในเชิงสถิติแล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทยทั้ง AIS, DTACและ TrueMove Hต่างได้รับรางวัลด้านความพร้อมในการใช้งานด้วยคะแนนมากกว่า 99% ซึ่งนับเป็นชัยชนะร่วมกันในหมวดหมู่เดียวในรายงานฉบับนี้ แต่อย่างไร AISยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน 5Gและการเข้าถึง 5Gเมื่อดูในด้านความพร้อมใช้งาน 5Gแล้ว ผู้ใช้ของเราบนเครือข่าย AISมีการเชื่อมต่อ 5Gถึงเกือบหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาที่ใช้งาน ซึ่งมากกว่าที่ผู้ใช้ได้รับในเครือข่าย TrueMove Hที่ 2.8% ในส่วนของการเข้าถึง5Gนั้น ผู้ใช้บนเครือข่าย AISเชื่อมต่อ 5Gตามสถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชมมากกว่า 5 แห่งจากทั้งหมด 10 แห่ง

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากทั้ง 7ภูมิภาคกับอีก 5 รางวัลในด้านประสบการณ์โดยรวมของประเทศไทยนั้น AISกวาดรางวัลแต่เพียงผู้เดียวไปทั้งหมด 22รางวัลและคว้ารางวัลร่วมกับคู่แข่งอีก 3รางวัลจากทั้งหมด 35รางวัล รวมทั้งได้รับรางวัลในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงอีกด้วย ซึ่งทั้งสองหมวดหมู่นี้ เราสังเกตเห็นว่าคะแนนสูงสุดของประเทศไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นของเครือข่าย AISด้วยคะแนน 76.4ในด้านประสบการณ์เกมและ 80.4คะแนนในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง

ตารางรางวัล Opensignal จากการวิเคราะห์ในระดับภูมิภาค

ผู้สนใจสามารถคลิกอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่ https://www.opensignal.com/th/reports/2022/05/thailand/mobile-network-experience

เกี่ยวกับ Opensignal

Opensignalเป็นบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกโดยอิสระเพื่อทำความเข้าใจสถานะที่แท้จริงของเครือข่ายมือถือโลกโดยอิงจากการวัดประสบการณ์ผู้ใช้จริง รายงานอุตสาหกรรมของบริษัท สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้บริโภคได้รับจากเครือข่ายไร้สาย และเราทำการวัดนี้กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ทุกรายทั่วโลก

Posted in PR

Leave a Reply