เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill จาก UL Environment สำหรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL2799A Zero Waste to Landfill (ZWTL) ระดับสูงสุดจาก UL Environment โดย UL เป็นองค์กรบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้นำในด้านการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงตรวจสอบการอ้างสิทธิ์จากผู้ผลิตรายต่าง ๆ การตรวจสอบและวิเคราะห์ของ UL Environment ได้รับรองคำกล่าวทางสิ่งแวดล้อมที่ว่า “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบาย Zero Waste to Landfill ระดับแพลตตินัม คือการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการฝังกลบแบบ 100%” ซึ่งส่งผลให้เดลต้า ประเทศไทยกลายเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้าทั่วโลก

UL Environment เป็นหนึ่งในแผนกย่อยของ UL (Underwriters Laboratories) ทำงานเพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพัฒนาความยั่งยืนระดับโลก โดยสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ บริการ รวมทั้งองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับรองมาตรฐาน Zero Waste to Landfill ของ UL Environment เป็นการสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงความพยายามของเดลต้า ประเทศไทยในการลดขยะเป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ผ่านการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวด

การพิจารณาตรวจสอบเดลต้า ประเทศไทย โดยองค์กรบุคคลที่สามอย่าง UL Environment ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD) ในระยะยาวและองค์รวม เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในทุกด้านของการดำเนินงาน โดย UL Environment ได้ตรวจสอบและรับรองความสำเร็จของเดลต้าประเทศไทยในการทำให้ขยะเป็นศูนย์สู่การฝังกลบได้ 100% พร้อมด้วยการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 0.1% ทั้งยังรับรองอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล 99.7%

ระดับมาตรฐานการรับรอง “การดำเนินงานลดของเสียเป็นศูนย์ มุ่งสู่การฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ระดับแพลตตินัม” ระดับสูงสุดของ UL Environment สงวนไว้สำหรับบริษัทที่มีผลการปฏิบัติงานสูงสุดด้วยอัตราการเบี่ยงเบนของเสีย 100% (รวมถึงการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน) โดยมีอัตราการนำของเสียกลับคืนสู่พลังงานสูงสุด 10% และอัตราการฝังกลบ 0% (รวมถึงการแปรรูปด้วยความร้อนโดยไม่มีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่และการสูญเสียพลังงานเพิ่มเติมที่เกินเกณฑ์ 10%)

กระบวนการตรวจสอบระยะเวลากว่า 8 เดือนของเดลต้าประเทศไทย ประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลของเสียพื้นฐาน การฝึกอบรม ZWTL UL2799 การประเมินล่วงหน้าสามระยะ และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนการประเมินล่วงหน้าประกอบไปด้วย:

  • การวางแผนโครงการ
  • การตรวจทานเอกสาร
  • การประเมินการผันเปลี่ยนขยะ ณ สถานที่จริง
  • การนำเสนอผลงาน

ข้อมูลสำคัญที่เก็บรวบรวมจากทีมงานของเดลต้าประเทศไทยในด้านการจัดการพลังงาน การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรบุคคล และด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่:

  • ข้อมูลสรุปของเสียรายเดือน
  • ข้อมูลการขนส่งของเสีย
  • ผู้ให้บริการของเสียของเดลต้า
  • ประกาศการจัดการของเสีย
  • SOPs ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุส่วนเกินที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ

เส้นทางผันของเสียที่ยอมรับโดย UL Environment สามารถผันในสถานที่ โดยการใช้ซ้ำ (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) หรือเปลี่ยนเส้นทางไปภายนอก ด้วยการรีไซเคิล (Recycle) เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน (Waste to energy) การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic digestion) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) หรือการทำปุ๋ยหมัก (Compost) ทั้งนี้การคำนวณสมการการผันของเสีย UL Environment จะทบทวนเอกสารเกี่ยวกับประเภทวัสดุ ปริมาณ และการบำบัดวัสดุทั้งหมดที่ต้องการออกจากไซต์ของเดลต้า ประเทศไทย รวมไปถึงเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้กับข้อมูลของผู้จัดการวัสดุและผู้ประมวลผล โดยวัสดุที่ยังไม่แปรรูปจะถูกคำนวณเป็นหลุมฝังกลบ

ในฐานะโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้นำอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในประเทศไทย เดลต้าดำเนินการตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกสูงสุดตลอดการดำเนินงาน โดยการรับรอง UL Environment ในครั้งนี้ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเดลต้าในด้านความยั่งยืนและการจัดหาทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบให้กับลูกค้าทั่วโลก

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นส์การจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้า ฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นส์การประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีส านักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

Posted in PR

Leave a Reply