“บมจ.เคหะสุขประชา” เร่งดำเนินการ โครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

ประกาศขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาทั่วประเทศ และเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี

ข่าวดีสำหรับผู้รับเหมา!!! “บมจ.เคหะสุขประชา” เร่งเดินหน้าโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มโครงการนำร่องอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมหาที่ดิน ที่จะกลายเป็นเงินเป็นทอง ให้เช่าระยะยาว 30 ปี ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินเปล่า และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 1 แสนหน่วยทั่วประเทศ และยังเป็นวงจรทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนไป ด้วยธุรกิจเชื่อมโยงกันในทุกๆ โครงการที่มีการพัฒนามีการไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ ด้วย ทั้งเรื่องการก่อสร้าง พลังงาน การใช้ปูนซีเมนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ขณะนี้ บมจ.เคหะสุขประชา พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มรูปแบบ และเต็มกำลังแล้ว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเปิดโอกาสให้กับคนไทยทุกคน ร่วมเดินหน้าภารกิจโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” บ้านเช่า 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-2568 สร้างปีละ 20,000 หน่วย โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

และเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางบมจ.เคหะสุขประชา จึงเปิดรับสมัคร พร้อมลงทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านเคหะสุขประชา 100,000 หน่วย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยผู้รับเหมาที่จะเข้าร่วมต้องมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนในจังหวัดนั้นๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงในภาคนั้น ระยะทางไม่เกิน 200 กม. และมีผลงานที่เคยก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินและงบการเงินที่ดี

นอกจากนี้ เรายังเปิดรับสมัครพร้อมลงทะเบียนผู้ให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีพื้นที่ขนาด 5-50 ไร่ และ ต่างจังหวัด ขนาด 20-200 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนา เป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินเปล่า และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน โดยมีทำเลที่ดี และเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ปลอดภาระจำนอง และการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคครบครัน ติดถนนอย่างน้อย 1 ด้าน ที่สำคัญคือน้ำไม่ท่วม

นายพิษณุพร กล่าวต่ออีกว่า บมจ.เคหะสุขประชา พร้อมไปสู่เป้าหมายของการสร้างโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเรื่องการก่อสร้างในแต่ละจังหวัดนั้น เราจะไม่กระจุกตัว แต่จะกระจายให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้ เราจะไม่ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งผูกขาด เราเชื่อมั่นว่า “ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ถ้าเราสามารถขยับ ก็จะทำให้วงจรเศรษฐกิจจะหมุนไปด้วย ถ้าดูตัวเลข ธุรกิจเชื่อมโยงกับธุรกิจอสังหาฯ ในทุกๆโครงการที่มีการพัฒนามีการไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ ด้วย ทั้งเรื่องการก่อสร้าง พลังงาน การใช้ปูนซีเมนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อีกด้วย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ บมจ.เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.thหรือ www.facebook.com/KHA.Sukprachaหรือลงทะเบียนผู้รับเหมา ที่ไลน์ไอดี : @kha_contractor และลงทะเบียนเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี  ที่ไลน์ไอดี : @kha_land

+++++++++

Posted in PR

Leave a Reply