Amazon และ Wisesight มีวัฒนธรรมเดียวกันเรื่องลูกค้า เข้าใจลูกค้า ช่วยลูกค้า หาวิธีสนับสนุนลูกค้าด้านต่างๆ

จากงานแถลงข่าว aws วันที่ 28-06-2022 เรื่อง The Culture of Innovation และ aws ได้เชิญคุณพงศ์ระพี เจนจรัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งในประเทศไทย เล่าถึงการเติบโตของบริษัทฯ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

จากจุดเริ่มต้นในปี 2011 ซึ่งมีพนักงานเพียงไม่กี่คน ปัจจุบันมีพนักงาน 210 คน

Wisesight มีวัฒนธรรมที่เหมือนกับ Amazon ในเรื่องของ Customer Obsession ที่ใส่ใจฟังลูกค้าเพื่อที่จะทำความเข้าใจ และคิดอยู่เสมอว่าอะไรที่จะสามารถช่วยลูกค้าได้มากขึ้น และมองหาวิธีการสนับสนุนลูกค้าในด้านต่าง ๆ

คุณพงศ์ระพี เจนจรัตน์ เล่าให้ฟังว่า เริ่มต้นด้วยการเป็นเอเจนซี่โฆษณา ใช้เทคโนโลยีในการสร้างแพลตฟอร์มที่ทำ Digital Marketing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ลูกค้าและเอเจนซี่เพื่อนำไปวางกลยุทธ์ด้านการตลาด

วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการทำงานที่ Wisesight ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ

ทีมงานต้องมีบุคลากรที่มีความแตกต่าง ความหลากหลายทำให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆ

นอกจากนี้ Wisesight ยังได้นำวัฒนธรรมของ Amazon ในเรื่องของทฤษฎีพิซซ่า 2 ถาด และแนวคิดว่า “every day being Day 1” หรือ “ทำทุกวันให้เป็นวันแรกของการเริ่มต้นธุรกิจ” มาปรับใช้ในองค์กร

สำหรับทฤษฎีพิซซ่า 2 ถาด ในช่วงโควิดที่เราทำงานกันจากที่บ้าน การทำงานร่วมกันทีมละ 3-6 คนทางออนไลน์ยังรู้สึกว่ามีจำนวนมากเกินไป ทำให้มีการปรับเปลี่ยน โดยเลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่องานนั้นๆเข้าประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์การประชุมล่วงหน้าให้ชัดเจน เช่น เพื่อให้ข้อมูล หรือเพื่อปรึกษาหารือ เป็นต้น รวมถึงระบุเวลาการประชุมให้สั้นเท่าที่จำเป็น ไม่มีการแก้ปัญหาในห้องประชุม แต่คนทำงานต้องลงลึกแก้ปัญหาหน้างานเป็นหลัก

สำหรับแนวคิด every day being Day 1 นั้นสำคัญมาก เราต้องไม่ลืมจุดเริ่มต้นของเรา หรือวันแรกที่เราเริ่มสร้างและพยายามเติบโต ไม่หลงลืมไปกับความสำเร็จในปัจจุบัน เราต้องไม่หยุดเรียนรู้ว่าลูกค้าจะต้องการอะไรในอนาคต พรุ่งนี้จะมีปัญหาอะไร หรือจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นใหม่ในโลกอยู่เสมอ

Social Media มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าย้อนไปสิบกว่าปีก่อน อาจไม่มีใครเชื้อว่าสื่อโซเชียลจะมีอิทธิพลมากขนาดนี้

Wisesight แนะนำว่า การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นความจำเป็น และวิธีการที่ดีที่สุด คือ การลงมือทำ อะไรที่เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งใหม่ๆ เคยเจอมาหมดแล้ว การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ที่ดี

คนทำงานต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเอง แม้แต่งานที่ใช้เวลาทำมานานกว่า 6 เดือน ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องเลิก

คำตอบสุดท้ายว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” อยู่ที่ลูกค้า!!!

https://wisesight.com/

Leave a Reply