ข้อมูล น้ำมันขับเคลื่อนธุรกิจสู่จุดหมาย       

Cloud Computing ทำให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Data Analytics ชี้แนะทิศทางธุรกิจที่ถูกต้อง 

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager ของ AWS ประเทศไทย อ้างอิงถึงผลการวิจัยของ Aberdeen ชี้ให้เห็นว่า องค์กรธุรกิจที่นำข้อมูลมาใช้อย่างจริงจัง ส่งผลทำให้รายได้มีการเติบโตโดยเฉลี่ยระหว่าง 20-30% ในขณะที่องค์กรที่ไม่ได้นำข้อมูลมาใช้อย่างจริงจัง มีค่าเฉลี่ยการเติบโตของรายได้อยู่ที่ประมาณ 15%

การใช้ข้อมูลมาช่วยในการทำงานขององค์กร ทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ตัดสินใจได้แม่นยำและรวดเร็วขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอีกหลายด้าน

Data Engineer และ Data Scientist จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่อง Data Analytics ขององค์กรอย่างมาก แต่ทุกวันนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนคนที่ทำงานในสาขานี้

Data Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อทำนายอนาคต หาทางพัฒนาการตลาดที่ตรงใจลูกค้า

การตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักจากฐานข้อมูลตามความเป็นจริง ทำให้องค์กรต่างๆเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ตัวอย่างของการนำ Data Analytics ไปใช้ประโยชน์ เช่น

-รายงานการขาย ผลการดำเนินงาน ทำให้รู้ว่าควรปรับปรุงหรือรักษารูปแบบการทำงานอะไรเพื่อทำให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย

-การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมการตลาดที่ได้ทำกับยอดขายที่เกิดขึ้น ทำให้รู้ว่ากิจกรรมไหนได้ผล และอาจนำมาใช้อีกในอนาคต หรือเลิกใช้กิจกรรมการตลาดที่ไม่ส่งผลอะไร

-นักวิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลเดิมที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน ในการทำนายอนาคตได้

-การวิเคราะห์ข้อมูลของ Data Scientist ยังสามารถสร้างเป็น Prescriptive Analytics ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำได้ด้วย พยากรณ์แล้วเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เสนอทางเลือก ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง

ในยุคนี้ มีการเปรียบเปรยว่า “ข้อมูล” เปรียบเสมือน “น้ำมัน” เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปถึงจุดหมายได้

แต่องค์กรธุรกิจจำนวนมาก มีข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลในยุคนี้มีมากมายมหาศาล เติบโตขึ้น 10 เท่า ในทุก 5 ปี นอกจากข้อมูลมากแล้ว ยังเก็บกันไว้กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ทำให้การนำมาใช้วิเคราะห์มีปัญหามาก บางบริษัทเลยเลือกที่จะไม่ใช้ข้อมูลมาช่วยในการบริหาร

แม้ว่าการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ทำงานจะเป็นเรื่องปกติของทุกองค์กรอยู่แล้ว แต่เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่มากมายจนล้น ทำให้การทำงานด้วยระบบเก่าที่สร้าง Data Center ทั้งหมดภายในองค์กร มีปัญหามาก ไม่สามารถรองรับฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องได้ และยังมีปัญหาเรื่องบุคลากรที่มาดูแลระบบพื้นฐานต่างๆด้วย

คุณวัตสันต์ ถิรภัทรพงศ์ แนะนำว่าการใช้ Cloud Computing เป็นทางออกที่แก้ปัญหาต่างๆสำหรับองค์กรที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ไม่ต้องห่วงเรื่องการเพิ่มขึ้นของข้อมูล เพราะการใช้คลาวด์จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลที่มีเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จบ ไม่ต้องลงทุนอะไรล่วงหน้า ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น ไม่ต้องหาคนมาดูแลศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร ทำให้มีเวลาไปพัฒนาส่วนสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจเป็นหลัก

อย่างในกรณีของ Modern Data Architecture ของ AWS จะมีแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้งาน AWS จะมีความยึดหยุ่น คล่องตัว จัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ป้องกันความเป็นส่วนตัวได้ สามารถรวมรวมและสร้างความต่อเนื่องของข้อมูล ไม่มีปัญหาเรื่องข้อมูลกระจัดกระจาย เอาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาร้อยเรียงกันได้

AWS ใช้ AI และ Machine Learning มาช่วยจัดการกับข้อมูล ทำให้งานที่ต้องทำกับข้อมูลมหาศาลเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

การใช้ Cloud Computing มาช่วยบริหารจัดการข้อมูล เป็นหนทางทำให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดได้!!!

https://aws.amazon.com/big-data/datalakes-and-analytics/modern-data-architecture/

Leave a Reply