ถ้าตรวจเลือดคนสุขภาพดีแล้วพบมะเร็งแต่เนิ่นๆได้จริง คนอาจตายเพราะมะเร็งน้อยลงกว่าครึ่ง อเมริกาเตรียมศึกษาวิจัยประสิทธิภาพจริงจัง      

มีบริษัทหลายสิบแห่งอ้างว่า ประสบความสำเร็จในการทดลองตรวจเลือดคนสุขภาพดีแล้วรู้ว่าเป็นมะเร็งหลายสิบชนิด แต่ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทไหนได้รับการอนุมัติจาก FDA หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกา

ในปัจจุบัน วิธีการตรวจมะเร็งที่พบแต่เนิ่นๆและมีความน่าเชื่อถือ คือ เครื่องมือแมมโมแกรมที่ตรวจมะเร็งเต้านม และการตรวจแปปสเมียร์ที่ใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คนที่เป็นโรคมะเร็งจำนวนมากในปัจจุบัน ส่วนใหญ่กว่าจะรู้แน่ชัดว่าเป็นมะเร็ง ก็มักจะมีอาการรุนแรง และรักษาให้หายขาดได้ยาก

หากมีการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ป่วยจะมีโอกาสหายขาด ไม่ตายจากโรคมะเร็งได้

ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา The Galleri อ้างว่าสามารถตรวจจับมะเร็งโดยใช้ข้อมูลจากเลือดได้มากกว่า 50 ชนิด โดยเสียค่าใช้จ่าย 949 ดอลลาร์

มีข้อมูลอ้างว่า สามารถตรวจพบคนเป็นมะเร็ง 35 คน จากการตรวจเลือดของคนที่ดูเหมือนมีสุขภาพดี 6,600 คน

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าจะลดการตายของคนอเมริกันจากโรคมะเร็งให้ได้ครึ่งหนึ่งภายใน 25 ปีข้างหน้า

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะเริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการทดสอบด้วยการตรวจเลือดหามะเร็งในปี 2024 จากกลุ่มตัวอย่างคนมีสุขภาพดี 24,000 คน โดยใช้เวลาโครงการนี้นาน 4 ปี

หากผลการวิจัยจากคน 24,000 คน ดูมีแนวโน้มดี จะเพิ่มการทดลองทางคลินิกอีก 10 เท่า

การวิจัยคราวนี้ จะนำวิธีการตรวจเลือดหามะเร็งของบริษัทต่างๆ มาศึกษาอย่างจริงจัง และหากผลการศึกษายืนยันว่าทำได้จริง ก็คงจะได้เห็นการรับรองจาก FDA

https://www.technologyreview.com/2022/09/12/1059266/us-trial-cancer-blood-tests-early-detection/?truid=&utm_source=the_download&utm_medium=email&utm_campaign=the_download.unpaid.engagement&utm_term=Active%20Qualified&utm_content=09-13-2022&mc_cid=24b061f08e&mc_eid=89fabb1b5b

Leave a Reply