AI แชทบอทจะโต้ตอบได้เหมือนคน อาจถูกใช้แทนที่ Search Engines กำลังจะมี AI ที่ฉลาดเหมือนคน และเหนือกว่าคน       

ภาพทั้ง 4 แบบที่เห็นอยู่นี้ สร้างโดย DALL·E ของ OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี AI ที่ก่อตั้งโดย อีลอน มัสก์ และวันนี้มี ไมโครซอฟต์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

คำสั่งที่บอก DALL·E ให้สร้างภาพขึ้นมา คือ Artificial General Intelligence, Strong AI, Chatbots ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะเขียนถึงในคราวนี้

AI แบ่งระดับความฉลาดออกเป็น 3 ระดับ คือ

  1. Artificial Narrow Intelligence (ANI)
  2. Artificial General Intelligence (AGI)
  3. Artificial Superintelligence (ASI)

ANI คือ AI ที่เอาไปใช้สำหรับการทำงานต่างๆ เช่น  วินิจฉัยโรค  ระบบจดจำใบหน้า  ระบบการค้นหา  ระบบแนะนำ ฯลฯ เป็นการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยทำงานแบบเฉพาะเจาะจง มันเก่งเฉพาะเรื่องเท่านั้น ไม่มีความสามารถหลากหลายข้ามเขตความชำนาญ

AGI คือ AI ที่มีความฉลาดในระดับเดียวกับมนุษย์ สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างมีสติ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตุผล และที่สำคัญที่สุดคือมันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุด คือ Chatbots และ Autonomous Vehicles ซึ่งเป็นยานยนต์ไร้คนขับระดับ 5 ที่ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์

ASI คือ AI ที่มีความฉลาดเหนือมนุษย์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนา AGI ถึงระดับสูงสุดแล้ว เมื่อมันได้เรียนรู้ซ้ำอย่างต่อเนื่อง อัตราความฉลาดของมันจะเพิ่มขึ้นจนเหนือกว่าความเฉลียวฉลาดของพวกเราทั้งหมดรวมกัน ผู้เชี่ยวชาญในแวดวง AI มีความเห็นแตกต่างกันว่าจะเกิดขึ้นในปี 2030 หรือ 2045 หรือ 2050 แต่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ!!

อีลอน มัสก์ เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับ Artificial Superintelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดเหนือมนุษย์ไว้ว่า ถ้าไม่มีการควบคุม AI ให้ดีตั้งแต่วันนี้ ต่อไปมันอาจเป็นผู้ควบคุมมนุษย์ ระดับความฉลาดของมันจะแตกต่างเหมือนกับความฉลาดของคนที่มีมากกว่าสัตว์  

อีลอน มัสก์ วาดภาพอนาคตไว้น่าขนลุกว่า AI คงไม่ฆ่ามนุษย์ให้หมดไป แต่จะเลี้ยงมนุษย์เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงแบบที่เราเลี้ยงแมว

เมื่อสองสามปีก่อน ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กว่าจะมี AGI ที่ฉลาดในระดับเดียวกับมนุษย์ คงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปี แต่ความก้าวหน้าของ OpenAI และ DeepMind Google ทำให้หลายคนเริ่มคิดใหม่ว่า มันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด!!!

OpenAI มี DALL·E ซึ่งเป็น AI สร้างภาพตามคำบอกเล่า และ GPT-3 ซึ่งเป็นนักเขียน AI ที่สามารถสร้างบทความในระดับเดียวกับนักเขียนมืออาชีพ

มีสตาร์ทอัพหลายแห่งสร้างแอปโดยใช้เทคโนโลยีของ OpenAI หรือมีเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน

ใครที่อ่านบทความจากต่างประเทศในช่วงนี้ จะเริ่มเห็นผู้เขียนหลายคนแจ้งว่าภาพประกอบบทความสร้างโดย AI บางคนบอกว่าให้ AI ช่วยเขียนร่างบทความด้วย

Chatbot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์โต้ตอบคำถามคน จากจุดเริ่มต้นที่เป็นการโต้ตอบธรรมดา ทำงานได้จำกัด วันนี้มีการพัฒนาออกไปจนบางครั้งแยกไม่ออกว่า กำลังคุยกับคนหรือหุ่นยนต์

Sparrow ของ DeepMind น่าจะเป็น Chatbot ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบัน และเป็นหุ่นยนต์โต้ตอบที่มนุษย์สอนให้มันยึดหลักคุณธรรม คำตอบมีหลักฐานน่าเชื่อถือประกอบ จะไม่มีการแนะนำเรื่องการเงิน ไม่พูดข่มขู่ ไม่อ้างตัวว่าเป็นใคร

Sparrow ได้คำตอบให้ผู้ถามจากการค้นหา เรียนรู้เพิ่มเติม และสร้างแนวทางการตอบที่เหมาะสมโดยยึดถือตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างไว้ให้

ในอนาคต Search Engines อาจถูกแทนที่ด้วย Chatbot ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยคัดกรองสิ่งที่ดีที่สุดมาตอบมนุษย์ จะให้โต้ตอบเป็นตัวหนังสือหรือเสียงก็ได้ และมีคำตอบหลายคำตอบให้เลือก

ถ้าแชทบอทมีการพัฒนาถึงระดับ AGI ซึ่งมีความฉลาดระดับเดียวกับมนุษย์ เมื่อเราเอาไปใส่ไว้กับหุ่นยนต์ มันก็จะกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมของมนุษย์ Tesla กำลังมีโครงการสร้างหุ่นยนต์ในลักษณะนี้อยู่

สำหรับ Autonomous Vehicles หรือ ยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ วันนี้มีบริษัทที่ก้าวหน้าถึงระดับ 4 แล้วหลายแห่ง เช่น Tesla, Uber, Waymo เป็นระบบที่ AI ทำงานได้เองเกือบทุกอย่าง เหลือเพียงบางสถานการณ์ที่ต้องให้มนุษย์เข้าแทรกแซง

ระบบออโตโนมัสรถไร้คนขับระดับ 5 เต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ ทำงานได้เองในทุกสถานการณ์ อาจได้เห็นการรับรองจากรัฐบาลหลายประเทศในไม่กี่ปีข้างหน้า  

เทคโนโลยีรถไร้คนขับระดับ 5 ของจีน ก็คงมีความก้าวหน้าไม่ต่างจากอเมริกา แนวทางการพัฒนาของจีนจะเริ่มใช้ระบบออโตโนมัสในพื้นที่จำกัดของถนนบางสายเท่านั้นก่อน แล้วค่อยให้มันเรียนรู้เพิ่มเติมไปยังถนนสายอื่นๆ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเล็กไปหาใหญ่

AI แบบ ANI ที่เก่งเฉพาะเรื่อง วันนี้เป็นเทคโนโลยีธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

AI ที่เป็น AGI หรือ Strong AI ฉลาดในระดับเดียวกับมนุษย์ จะได้เห็นจากความสามารถของแชทบอทที่โต้ตอบกับคนได้เหมือนคุยกับคน และการมาถึงของรถไร้คนขับระดับ 5 ซึ่งอีกไม่เกิน 5-10 ปี จากวันนี้ คงเห็นภาพชัดเจนขึ้น

สำหรับ ASI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ฉลาดเหนือมนุษย์ อาจกินเวลาอีกนานและเป็นปัญหาของคนรุ่นต่อไป แต่ถ้าไม่มีการป้องกันให้ดีตั้งแต่วันนี้ มันอาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์ หรือถึงขั้นเข้ามาควบคุมมนุษย์เหมือนอย่างที่ อีลอน มัสก์ วาดภาพฝันร้ายให้ดู!!!

https://www.technologyreview.com/2022/09/22/1059922/deepminds-new-chatbot-uses-google-searches-plus-humans-to-give-better-answers/

https://www.technologyreview.com/2022/03/29/1048439/chatbots-replace-search-engine-terrible-idea/

https://levity.ai/blog/general-ai-vs-narrow-ai

Leave a Reply