เงินที่เศรษฐีไทยซุกไว้ต่างประเทศกำลังจะกลับไทย ไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนเงินเพื่อหลบภาษี ธนาคารต่างประเทศถูกบังคับเปิดเผยข้อมูล

วันที่ 23-11-2022 ธุรกิจ 4.0 มีโอกาสสัมภาษณ์คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

ไพรเวทแบงกิ้ง พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ บริการของธนาคารสำหรับเศรษฐี อย่างของกสิกรไทย คือ ลูกค้าที่มีทรัพย์สินมากกว่า 50 ล้านบาท

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ บอกว่า การมีบัญชีในต่างประเทศของเศรษฐีไทยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ลูกค้าจำนวนมากมีบริษัทหรือบัญชีธนาคารต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน เกาะบริติชเวอร์จิน ฯลฯ

แต่วันนี้เหล่าเศรษฐีไทยที่เข้ามาคุยกับ เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง เขาไม่ได้เข้ามาปรึกษาเรื่องจะเอาเงินไปซ่อนไว้ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เข้ามาปรึกษาว่า จะเอาเงินกลับมาประเทศไทยได้อย่างไร?!?

ถ้าเหตุผลของการเอาเงินไปซุกซ่อนไว้ในต่างประเทศเพื่อการหลบเลี่ยงภาษี วันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้ว

Tax Haven หรือ ดินแดนปลอดภาษีในหลายประเทศยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม แต่ไม่สามารถจะเก็บไว้เป็นความลับได้อีกต่อไป

ประเทศต่างๆในโลก ได้เข้าร่วม Common Reporting Standard หรือ CRS เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีในระดับสากล รัฐบาลทั่วโลกเริ่มนำข้อกำหนดในการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลแบบใหม่มาบังคับใช้สำหรับสถาบันการเงิน เรียกว่า มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ

แล้วยังมี Foreign Account Tax Compliance Act หรือ FATCA ซึ่งเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หลีกเลี่ยงภาษีโดยวิธีการเปิดบัญชีหรือลงทุนกับสถาบันการเงินนอกสหรัฐฯ

สถาบันการเงินทั่วโลกถูกบีบให้เข้า CRS และ FATCA ทำให้ปกปิดข้อมูลลูกค้าไม่ได้อีกต่อไป

ธนาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยทำงานสบายๆ มีคนทั่วโลกเอาเงินไปฝากด้วย ก็เริ่มทำงานยากขึ้น ต้องขยายสาขาของตัวเองออกไปในหลายประเทศ

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า การเอาเงินไปอยู่ในต่างประเทศเพื่อการซุกซ่อนเลี่ยงภาษีต่างๆ วันนี้ไม่เหลือประโยชน์แล้ว ถ้าคำนวณให้รอบด้าน มันไม่คุ้ม มีต้นทุนหลายอย่างที่เป็นค่าใช้จ่าย เช่น การจัดตั้งบริษัท ค่าเมนเทรนรักษาสภาพบริษัท ฯลฯ

ถ้าเหตุผลที่ไปฝากเงินต่างประเทศเพราะต้องการลงทุนในต่างประเทศก็เหลือประโยชน์น้อยมาก ในปัจจุบันการลงทุนเกือบทุกรูปแบบที่มีในต่างประเทศ วันนี้สามารถทำได้ในประเทศไทย

กรมสรรพากรประเทศไทยก็ได้ออกกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีแล้ว มีการดึงข้อมูลการเงินคนไทยในต่างประเทศ ทั้งประกัน เงินฝาก ทรัพย์สิน ของคนไทยในต่างประเทศ รัฐสภาไทยได้เห็นชอบทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ คาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในปี 2566

https://www.citibank.co.th/th/static/common-reporting-standard/index.html

https://www.rd.go.th/56958.html

https://www.thansettakij.com/finance/539424

Leave a Reply