จำนวนสเปิร์มผู้ชายทั่วโลกยุคนี้ กำลังลดลงอย่างน่าตกใจ จะคุกคามการอยู่รอดของมนุษยชาติ นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร 

การวิเคราะห์ฉบับใหม่ที่นำเสนอในวรสาร Human Reproduction Update ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านี้กว่า 250 ชิ้นที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อศึกษาภาพรวมของจำนวนสเปิร์มผู้ชายทั่วโลกในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และได้ผลการวิจัยที่ฟังดูค่อนข้างน่ากลัว!

นักวิจัยค้นพบจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1973 ถึงปี 2018 พบว่า จำนวนสเปิร์มลดลงประมาณ 1.2% ต่อปี และนับตั้งแต่ปี 2000 เริ่มลดลงเร็วขึ้นที่ประมาณ 2.6% ต่อปี

ผู้ชายทั่วโลกในปัจจุบัน มีจำนวนสเปิร์มน้อยกว่าผู้ชายในอดีตอย่างมาก!!!

การศึกษาจากข้อมูลในประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ผลการวิจัยคล้ายกันทั่วโลก

และยังมีปัญหาว่า นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่า อะไรเป็นสาเหตุทำให้ผู้ชายทั่วโลกในยุคนี้ มีจำนวนสเปิร์มลดลงมากขนาดนี้!!!

สเปิร์มที่มีจำนวนน้อยลง เป็นตัวบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพ และเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ ผู้คนจะมีลูกน้อยลง

การขาดแคลนอาหารของคนยากจน การบริโภคที่มากเกินไปของคนมั่งคั่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง อาจเป็นที่มาของปัญหา แต่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่สามารถชี้ชัดได้

ผลการวิจัยคราวนี้ เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนก่อนภัยใหญ่จะมาถึง เป็นสัญญานบอกเหตุสำหรับมนุษยชาติ

สำหรับผู้ชายที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆ จะได้ช่วยทำให้มนุษยชาติยังคงอยู่ยั่งยืนต่อไป…..

https://futurism.com/neoscope/sperm-count-decline-threatens-mankind

Leave a Reply