บี. บราวน์ ยกระดับแนวคิดริเริ่มเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างทั่วถึง

image.jpeg

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 23 ธันวาคม 2565 – บี. บราวน์ หนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ตอกย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมนำเสนอแนวคิดริเริ่มและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างทั่วถึงในชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก บี. บราวน์ ได้นำเสนอแนวคิดร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนพร้อมผลักดันให้องค์กรบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งผลประโยชน์ให้คนรุ่นต่อไป

นำแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรับผิดชอบ

หนึ่งในความมุ่งมั่นหลักของ บี. บราวน์ คือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วน อาทิ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศทางธุรกิจ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บี. บราวน์ เป็นองค์กรธุรกิจครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับนวัตกรรมและประสิทธิภาพเป็นอันดับแรกและใช้ค่านิยมเหล่านี้เป็นตัวชี้นำอนาคตขององค์กร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกด้วย

นอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นแล้ว บี. บราวน์ ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา

คำนึงถึงคนรุ่นต่อไปในทุกย่างก้าวที่เราทำ

บี. บราวน์ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเด็นทางสังคมที่ประเทศไทยให้กำลังให้ความสำคัญในระยะยาว นอกเหนือจากกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นในการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการทำงานในระดับภูมิภาคที่ดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสสำหรับคนทำงานในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่การสนับสนุนด้านทรัพยากร ด้านการเงินในรูปแบบของการสปอนเซอร์และการบริจาค รวมถึงงานอาสาสมัครและการแบ่งปันความเชี่ยวชาญโดยพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ  ได้ประเมินโครงการเพื่อสังคมเป็นระยะๆ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษว่าการมีส่วนร่วมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายในแง่มุมใดบ้าง

image.jpeg

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นสิ่งที่ บี. บราวน์ ให้ความสำคัญมานานหลายทศวรรษ จากการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรของเราได้ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างประหยัดตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันสำหรับอนาคตภายใต้กรอบการสร้างสรรค์คุณค่าขององค์กร (Value Creation Cycle) สิ่งที่เรามุ่งมั่นในที่นี้เป็นมากกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แต่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเหตุผลของเราในการยืนหยัดเพื่อผู้คนทั่วโลก เราเชื่อว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างความแตกต่างในชุมชนได้ และการกระทำร่วมกันนั้นสามารถส่งผลกระทบในวงกว้างต่อโลกที่พวกเราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน”

ในปี 2565 บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ได้แก่ การร่วมมือกับมูลนิธิดวงประทีปในการบริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับชุมชนคลองเตยและการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับชุมชนท้องถิ่น-, การประกาศความร่วมมือกับโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในการตั้งศูนย์ล้างไตที่โรงพยาบาลสนามเพื่อให้บริการล้างไตฟรีแก่ผู้ป่วยโควิด, การประกาศความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อมอบความรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันโควิด-19 โดยได้บริจาคหนังสือสุขอนามัยมือแก่โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และ มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับโรงพยาบาลต่างๆ 

นอกจากการดูแลสุขภาพ กลุ่มธุรกิจ บี. บราวน์ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มโอกาสให้เด็กๆ ทั่วโลกในโครงการ “B. Braun for Children” ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อเด็กๆ กว่า 80,000 คนทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย บี. บราวน์ ได้สนับสนุนทางการเงินในการปรับปรุงโรงเรียนคชเวชวิทยาในจังหวัดอยุธยา และการปรับปรุงและปลูกต้นไม้โรงเรียนบ้านยางโทนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องและพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับเด็กเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นรากฐานของอนาคตที่สดใสสำหรับเด็กๆ ทุกคน

image.png

นายแทน ศรีอุดร ผู้นำทีม  CSR Club บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายแทน ศรีอุดร ผู้นำทีม CSR Club บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ ที่อุทิศให้กับโรงเรียน เด็ก ชุมชน สิ่งแวดล้อม และแง่มุมอื่นๆ ที่สำคัญ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นของเราจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาสังคมไปในทางที่ดีขึ้น”

###

เกี่ยวกับ บี. บราวน์

บี. บราวน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1839 ณ เมืองเมลซุงเกน ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 66,000 คน ทำงานอยู่ในสำนักงานกว่า 300 แห่งใน 64 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์กว่า 5,000 รายการ ซึ่งกว่า 95 เปอร์เซ็นต์เป็นผลงานการคิดค้นและพัฒนาโดย บี. บราวน์ เอง

เกี่ยวกับบริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย)

บี. บราวน์ ได้เข้ามาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทยในปี 2532 โดยเริ่มต้นจากธุรกิจหลักด้านไหมเย็บแผล อุปกรณ์การแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้งและเภสัชภัณฑ์ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในบทบาทผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในหลายกลุ่มการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความก้าวหน้า เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลและคลินิกทั่วประเทศไทย โดยมีนวัตกรรมเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ อาทิ 

การฟอกไต การผ่าตัดโรคหัวใจและทรวงอก การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดผ่านกล้อง การผ่าตัดเปิดทั่วไป หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และเวชภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งและอุปกรณ์ในห้องดูแลผู้ป่วยหนักและห้องผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ

Leave a Reply