ผลสำรวจผู้บริโภคประเทศไทยต่อการทดลองใช้แบรนด์ใหม่ๆ

ผลการสำรวจมุมมองและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นพบสินค้าแบรนด์ใหม่ๆ จากผู้บริโภคในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถามมากกว่า 600 คน ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ศึกษากลุ่มสินค้า 5 ประเภทหลัก คือ แฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้า และความงาม

จัดทำโดยลาซาด้าและ Kantar เมื่อเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการสำรวจพบว่า

  • 67% ของผู้บริโภค มีแนวโน้มทดลองใช้แบรนด์ใหม่ๆ
  • ปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ใหม่สำหรับสินค้าทุกกลุ่ม คือ การประกันคุณภาพสินค้า
  • ช่องทางสำหรับค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ใหม่ที่ได้คะแนนมากกว่าครึ่ง คือ โซเชียลมีเดีย และ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

Leave a Reply