ภาพสมจริงพระพุทธเจ้าสร้างโดย AI ใช้ข้อมูลที่มีการบันทึกในประวัติต่างๆ

ไม่มีภาพวาดของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้า ที่วาดมาจากต้นแบบตัวตนจริง

ภาพของพระพุทธเจ้าที่เห็นอยู่มากมาย ล้วนมาจากจินตนาการของศิลปิน และการตีความทางวัฒนธรรม ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของพระองค์

บันทึกที่เคยมีการบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า สรุปได้ดังนี้ คือ

ใบหน้ามีการแสดงออกที่เงียบสงบ พร้อมรอยยิ้มเล็กน้อย จมูกโด่งและโหนกแก้มสูง ดวงตาขนาดใหญ่รูปเมล็ดอัลมอนด์ซึ่งมักถูกพรรณนาว่า ปิดหรือปิดครึ่งหนึ่งในการทำสมาธิ

การโกนหัว แสดงให้เห็นถึงการละทิ้งสมบัติทางโลก

ผิวสีซีดหรือสีทอง หมายถึงความบริสุทธิ์และการตรัสรู้

ร่างกายของพระพุทธเจ้า มีท้องกลมซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ และความอิ่มเอมใจ

มีติ่งหูยาว แสดงถึงน้ำหนักของตุ้มหูหนักที่สวมใส่ในชีวิตเจ้าชายก่อนสละราชสมบัติ

พระกรที่แข็งแรง แสดงถึงพระพลานามัย และพระปรีชาสามารถที่ทรงมีก่อนการตรัสรู้

เสื้อคลุมที่พาดไหล่ข้างหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของความเรียบง่ายและการปลีกตัวจากวัตถุสิ่งของ

เราบอก ChatGPT ให้ช่วยแนะนำการบอกคำสั่งข้อความให้กับ Generative AI สร้างภาพพระพุทธเจ้า ซึ่งได้คำแนะนำตามนี้ คือ

“สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่มีท่าทางสงบและเยือกเย็นด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย เขามีดวงตากลมโตรูปเมล็ดอัลมอนด์ที่ปิดหรือปิดครึ่งหนึ่งในขณะทำสมาธิ เขามีจมูกโด่ง โหนกแก้มสูง และโกนผม พระเศียร มีผิวสีซีดหรือสีทอง หมายถึง ความบริสุทธิ์และการตรัสรู้ มีท้องกลมโต หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความพึงพอใจ พระกรรณยาว มีพระกรที่แข็งแรงและสวมอาภรณ์พาดไหล่ข้างหนึ่ง หมายถึง ความเรียบง่ายและการปลีกตัวจากทรัพย์สินทางวัตถุ”

AI สร้างภาพของ Midjourney สร้างภาพสมจริง 4K ออกมา แต่คงไม่มีใครรู้จริงว่า เหมือนตัวจริงของพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply