ใช้บล็อกเชนระดมทุนให้เกษตรกร ขาย Token สำหรับผลผลิตล่วงหน้า ใช้ Smart Contract ควบคุมธุรกรรม นักลงทุนได้กำไรจากการขายในอนาคต

พรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่สัญญากับประชาชนว่า จะใช้บล็อกเชนช่วยเกษตรกรไทยระดมทุน หรือการขายผลผลิตล่วงหน้า

ยังไม่มีการแถลงจากพรรคเพื่อไทยว่า จะมีแนวทางการทำงานอย่างไร?

แต่ถ้าพิจารณาจากสิ่งที่เทคโนโลยี Blockchain สามารถทำได้ น่าจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อระดมทุนทางการเกษตร ผ่าน Token, Smart Contracts ซึ่งอาจมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ คือ

1. Tokenization:

สร้างโทเค็นดิจิทัลที่แสดงถึงส่วนหนึ่งของการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตในอนาคต โทเค็นแต่ละรายการสามารถแสดงถึงปริมาณเฉพาะของพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ กระบวนการนี้เรียกว่า Tokenization และอนุญาตให้แปลงสินทรัพย์ทางกายภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

2. Smart Contract:

ต้องพัฒนาสัญญาอัจฉริยะที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายล่วงหน้า สัญญาที่สามารถดำเนินการด้วยตนเองเหล่านี้ จะบังคับให้ทุกกิจกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสและความไว้วางใจระหว่างเกษตรกรและนักลงทุน

3. Platform Development

ดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้บล็อกเชนซึ่งเกษตรกรสามารถลงรายการผลผลิตหรือผลผลิตในอนาคตเพื่อขาย นักลงทุนสามารถเรียกดูรายการและซื้อโทเค็นที่แสดงถึงการเก็บเกี่ยวในอนาคตได้

4. Fundraising:

การระดมทุนทำได้โดยการขายโทเค็นให้กับนักลงทุน ซึ่งเป็นช่องทางหาเงินทุนให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อุปกรณ์ และแรงงาน เงินจะถูกโอนไปให้เกษตรกรโดยตรง กำจัดตัวกลางและลดต้นทุนการทำธุรกรรม

5. Tracking and Verification:

การติดตามและการยืนยันทำได้โดยผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชน เกษตรกรต้องรายงานผลการทำงานแต่ละขั้นตอนเข้าไปในระบบ นักลงทุนสามารถติดตามและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ สามารถติดตามความคืบหน้าของการเพาะปลูกและการใช้เงินทุน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของพวกเขาถูกใช้อย่างเหมาะสม

6. Redemption:

การไถ่ถอนเกิดขึ้นเมื่อการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตเสร็จสิ้น นักลงทุนสามารถแลกโทเค็นได้ พวกเขาสามารถรับพืชผลหรือผลิตภัณฑ์ในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าตามสัญญา หรืออาจมีการขายโทเค็นในตลาดรอง ซึ่งอาจได้รับผลกำไรหากมูลค่าของโทเค็นเพิ่มขึ้น

7. Transparency and Trust:

ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มบล็อกเชน จะส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างเกษตรกรและนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของบล็อกเชนทำให้มั่นใจได้ว่าบันทึกจะไม่ถูกแก้ไข ทำให้ระบบมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้

การใช้โซลูชันบนบล็อกเชน โดยมีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ มีกฎหมายรองรับ จะช่วยทำให้เกษตรกรระดมทุนตามที่มีความต้องการได้จริง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในภาคเกษตรและรับประโยชน์จากการเก็บเกี่ยวหรือการผลิตในอนาคต

นโยบายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Leave a Reply