Blockchain สร้างรัฐบาลโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้างแบบตรงไปตรงมา งบประมาณตรวจสอบได้ง่าย

ความโปร่งใสในการบริหารประเทศ จะทำให้งบประมาณต่างๆมีโอกาสใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับรัฐบาล ประเทศจะมีงบประมาณมาพัฒนาในภาคส่วนต่างๆมากขึ้น

งบประมาณปี 2566 ของประเทศไทยอยู่ที่ 3.185 ล้านล้านบาท หากตัวเลขการฉ้อฉลหรือคอรัปชั่นในประเทศไทยอยู่ที่ 30% หมายความว่า มีเงินที่หายไปมากถึง 955,500 ล้านบาท

ไม่มีใครรู้จริงๆว่า การคอรัปชั่นในประเทศไทยมีอัตราส่วนเท่าไรแน่? ตัวเลข 30% เป็นตัวเลขที่เคยได้ยินมาหลายครั้งจากการคาดเดาและประเมินจากหลายสำนัก

หากประเทศไทยมีเงินเพิ่มขึ้นอีก 955,500 ล้านบาท ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยจะต้องดีขึ้น ปัญหารวยกระจุกจนกระจายจะมีน้อยลง

เทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถควบคุมการจัดซื้อของรัฐบาลและเพิ่มความโปร่งใส ทำให้การทุจริตเกิดได้ยากขึ้น

วิธีหนึ่งการใช้บล็อกเชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล คือ การสร้างระบบกระจายอำนาจที่บันทึกทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรวมถึงการบันทึกการเสนอราคาประมูล สัญญา และการชำระเงิน แต่ละขั้นตอนจะได้รับการตรวจสอบและบันทึกโดยผู้ใช้งานในเครือข่าย ใช้ระบบของคอมพิวเตอร์ควบคุมธุรกรรม มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องน้อย การโกงทำได้ยากขึ้น

หน่วยงานอิสระ พรรคการเมืองฝ่ายค้าน สามารถทำหน้าที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายบล็อกเชน หากมีอะไรผิดปกติก็โต้แย้งได้ทันที

Blockchain ช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารประเทศได้ และมีหลายประเทศที่เอาเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้วจริงๆ

เอสโตเนียเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ X-Road ได้ผสานรวมบล็อกเชนเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลและรับรองความโปร่งใส เอสโตเนียใช้บล็อกเชนสำหรับโปรแกรม e-Residency ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐบาลแบบดิจิทัล

จอร์เจียเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ในระบบทะเบียนที่ดิน ทำให้มีกระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินที่โปร่งใสและปลอดภัย จอร์เจียมีเป้าหมายเพื่อลดการฉ้อโกงและการทุจริตในธุรกรรมทรัพย์สิน

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ได้เปิดตัว “Dubai Blockchain Strategy” ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในบริการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การยื่นขอวีซ่า และการจดทะเบียนธุรกิจ เป้าหมายคือการปรับปรุงความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และลดระบบราชการ

สำนักทะเบียนที่ดินของสวีเดนได้ทำการทดสอบระบบทะเบียนที่ดินบนบล็อกเชน การใช้บล็อกเชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดงานเอกสาร และเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมทรัพย์สิน

รัฐบาลเกาหลีใต้สำรวจการใช้บล็อกเชนในบริการสาธารณะต่างๆ เช่น พิธีการทางศุลกากร และระบบการลงคะแนนเสียงบล็อกเชน คาดว่าจะปรับปรุงความโปร่งใสและลดความเป็นไปได้ของการฉ้อโกง

พรรคเพื่อไทย แถลงเป็นนโยบายว่าจะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการบริหารประเทศเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดการทุจจริตคอรัปชั่น

พรรคเพื่อไทยมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่? เป็นได้นานแค่ไหน? จะโดนทหารปฏิวัติอีกครั้งหรือเปล่า?

Leave a Reply