AI สร้างภาพผู้ร้ายจากคำบอกเล่าพยาน เป็น API ของ DALL-E เทคโนโลยี OpenAI

การสเก็ตช์ภาพผู้ต้องสงสัยจากพยาน เป็นงานที่ตำรวจทั่วโลกทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว อาจใช้ศิลปินหรือเทคโนโลยีบางอย่างช่วยทำให้เห็นเค้าโครงของผู้ร้าย

แต่วันนี้มีการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ AI สร้างภาพจากคำบอกเล่าข้อความ ช่วยสร้างภาพผู้ร้ายได้เร็วขึ้น และเหมือนจริงมากขึ้น

นักพัฒนาสองคนจากโปรตุเกส สร้างซอฟต์แวร์ AI ช่วยงานตำรวจในการสร้างภาพเหมือนจริงออกมาเป็นภาพถ่ายโดยใช้ API จาก DALL-E ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT

คำบอกเล่าจากพยาน เช่น เพศ อายุ สีผิว ผม ตา จมูก เครา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สร้างภาพเหมือนจริงขึ้นมาได้ ยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นก็จะมีความเหมือนมากขึ้น ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ AI เอาไปสร้างภาพเหมือนจริง หากภาพที่สร้างออกมายังไม่ตรงกับที่พยานเห็น ก็ปรับปรุงสร้างภาพใหม่ได้ทันที ทำใหม่ได้หลายครั้งจนกว่าจะได้ภาพตรงกับที่พยานเห็น

ศิลปินที่เป็นคนอาจทำงานร่วมกับ AI ก็ได้ คนอาจวาดภาพร่างเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ AI สร้างภาพเหมือนจริง

AI สร้างภาพรุ่นใหม่ในปัจจุบัน สามารถทำความเข้าใจกับรูปภาพต่างๆได้

ปัญหาเดิมของตำรวจ คือ ความล่าช้า แต่วันนี้จะไม่มีปัญหานี้แล้ว แค่ไม่กี่นาทีที่ได้รับคำบอกเล่าจากพยานก็สามารถสร้างภาพเหมือนจริงได้

ตำรวจสามารถเอาภาพผู้ต้องสงสัยที่ AI สร้างขึ้นมาไปเปรียบเทียบกับคลังข้อมูลภาพที่มีอยู่เพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของผู้ร้าย สามารถตอกย้ำความถูกต้องได้มากขึ้น

แต่ยังมีความห่วงใยเรื่องความอคติของระบบ

เวลาบอกให้ AI สร้างภาพผู้บริหารบริษัทหรือซีอีโอ ก็มักจะได้ภาพส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผิวขาว ในทางตรงกันข้ามเวลาให้ AI สร้างภาพผู้ร้าย ก็มีแนวโน้มจะเป็นภาพของคนผิวสีหรือชนกลุ่มน้อย ในหนังหลายเรื่องที่เคยดูกัน ภาพคนดีและคนร้ายก็มักมีลักษณะนี้เช่นกัน

ผลงานสร้างภาพผู้ต้องสงสัยจำนวนมากจาก AI ทำงานได้ถูกต้อง แต่ก็มีกรณีศึกษาหลายตัวอย่างที่เป็นความผิดพลาด

ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาวมันจะทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

https://openai.com/research/gpt-4

https://petapixel.com/2023/02/13/controversial-ai-program-generates-photorealistic-police-sketches/

Leave a Reply