เคล็ดลับสู่ความร่ำรวยจากผู้ร่ำรวย: แรงปรารถนา ศรัทธา คิดบวก วิริยะ จินตนาการ ความรู้เฉพาะทาง สมอง

“Think and Grow Rich” หรือ “คิดและเติบโตอย่างร่ำรวย” โดย Napoleon Hill เป็นหนังสือธุรกิจคลาสสิกตีพิมพ์ในปี 1937 นับถึงปัจจุบัน ขายได้มากกว่า 70 ล้านเล่ม มีการแปลหนังสือออกขายไปมากกว่า 40 ภาษาทั่วโลก ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย

ในการจัดอันดับหนังสือธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกตลอดกาล มักจะมี “Think and Grow Rich” ติดอันดับ Top Ten ของทุกสำนัก

หนังสือธุรกิจ Best Seller ที่แนะนำหนทางสู่ความสำเร็จในยุคนี้หลายเล่ม มีปัจจัยสำคัญหลายอย่างที่ตรงกับเนื้อหาใน “Think and Grow Rich”

บทเรียนจาก “Think and Grow Rich” ช่วยทำให้คนร่ำรวยมาแล้วมากมาย เช่น Daymond John, Tony Robbins, Oprah Winfrey

เศรษฐีหลายคนของโลก เปิดเผยว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้

นโปเลียน ฮิลล์ ใช้เวลาในการเขียนหนังสือเล่มนี้นาน 20 ปี โดยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นกว่า 500 คน เช่น Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, John D. Rockefeller, George Eastman, Theodore Roosevelt

คนประสบความสำเร็จ มีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนๆกัน

หนังสือ “Think and Grow Rich” แนะนำคนที่ต้องการเติบโตอย่างร่ำรวยว่า จุดเริ่มต้นอยู่ที่ “ความคิด” ความสำเร็จที่จะทำให้กลายเป็นคนร่ำรวย ต้องเป็นเป้าหมายที่ฝังลึกเข้าไปในส่วนลึกของจิตใจคุณ

สาระสำคัญที่เป็นธีมหลักของ “Think and Grow Rich” คือ ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้โดยปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้

เคล็ดลับของคนรวยที่ได้จากหนังสือหลายเรื่อง เช่น

แรงปรารถนาของตัวเอง เปรียบเสมือนเป็นเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะต้องทำให้ได้

ศรัทธา ช่วยทำให้เกิดความแน่วแน่ มีความเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ

คิดบวก เป็นคำแนะนำอัตโนมัติให้กับตัวเอง การป้อนคำยืนยันและความคิดเชิงบวกให้ตัวเองซ้ำๆ เป็นตัวกำหนดความเชื่อและทัศนคติ

ความรู้เฉพาะทาง เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญและทักษะของตัวเอง มีความเป็นเลิศโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

จินตนาการ เป็นพลังสร้างสรรค์ที่ช่วยทำให้แนวคิดต่างๆถึงจุดหมายได้ มีทั้งที่มาจากการผสมผสาน และการสร้างแนวคิดใหม่ทั้งหมด

การวางแผนอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นความชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ ช่วยระบุทิศทาง รู้ว่าจะต้องโฟกัสกับอะไร มีกรอบสำหรับการตัดสินใจ เป็นโรดแมปที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เด็ดขาด และรอบรู้ เป็นลักษณะทั่วไปของคนที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าบางครั้งอาจมีความผิดพลาดบ้าง แต่เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ความเร็วทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

วิริยะ หรือความพากเพียร คือ ความไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลว ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอีกกี่ครั้ง หากยังสู้ต่อไป ก็เท่ากับยังไม่แพ้

เคล็ดลับอื่นๆของคนร่ำรวยจากผู้ร่ำรวย นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คือ พลังแห่งการบงการจิตใจตัวเอง ความลึกลับจากแรงผลักดันทางเพศ จิตใต้สำนึก สมอง และ สัมผัสที่หก

Leave a Reply