สี่ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีนโบราณ มีการบันทึกอย่างแพร่หลายถึงสี่หญิงงามที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีน คือ ไซซี หวังเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย โดยแต่ละนางมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

หญิงงามทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลชั้นสูงหรือกษัตริย์จีนโบราณ ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลไว้ในประวัติศาสตร์จีน

ไซซี มีชีวิตอยู่ในช่วง 771 – 476 ปีก่อนคริสตกาล มีคำเปรียบเทียบในความงามของเธอว่า “มัจฉาจมวารี” ความงามของเธอทำให้เหล่าฝูงปลายังต้องจมน้ำตาย เพราะมัวแต่ดูรูปโฉมอันงดงามของไซซีในช่วงที่เธอเอาฝ้ายไปล้างน้ำในลำธาร เธอยังถูกเรียกด้วยว่าเป็นนางงามกู้แผ่นดิน เพราะเธอมีส่วนอย่างมากในการกู้คืนอิสรภาพให้กับอาณาจักรของเธอ

หวังเจาจวิน มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ช่วงประมาณ 206 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 9 ความงามและบทบาทของเธอมีส่วนในการส่งเสริมสันติภาพระหว่างราชวงศ์ฮั่นและซงหนู ซึ่งเป็นกลุ่มเร่ร่อนจากที่ราบทางตอนเหนือของจีน มีการเปรียบเทียบความงามของเธอว่า “ปักษีตกนภา” หมายถึงเวลาฝูงนกบินมาพบเธอ ยังร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าเมื่อเห็นความงามของเธอ

เตียวเสี้ยน เป็นตัวละครหลักจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ “สามก๊ก” ซึ่งเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 14 นวนิยายเรื่องนี้เป็นเวอร์ชั่นที่จำลองเหตุการณ์และบุคคลในประวัติศาสตร์ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ช่วง ค.ศ. 25-220 และยุคสามก๊ก ระหว่าง ค.ศ. 220-280 มีการเปรียบเทียบความงามของเตียวเสี้ยนว่า “จันทร์หลบโฉมสุดา” แม้แต่ความงามของดวงจันทร์ยังสู้ความงามของเตียวเสี้ยนไม่ได้

หยางกุ้ยเฟย เป็นสนมเอกในจักรพรรดิถังเสวียนจงของราชวงศ์ถัง เกิด ค.ศ. 719 ในมณฑลเสฉวน “หยาง” เป็นแซ่ของเธอ ส่วน “กุ้ยเฟย” เป็นหนึ่งในตำแหน่งสูงสุดสำหรับตำแหน่งมเหสีของจักรพรรดิ ด้านความงามของหยางกุ้ยเฟย เธอได้ฉายาว่า “มวลบุบผาละอายนาง” ความงามของเธอทำให้แม้แต่เหล่ามวลดอกไม้ยังต้องอาย ดอกไม้ที่กำลังบานอยู่ยังต้องหุบปิดเมื่อพบเธอ

ในบรรดาสี่หญิงงามที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีน ไซซี หวังเจาจวิน หยางกุ้ยเฟย มีตัวตนจริงที่บันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์จีนโบราณ ส่วน เตียวเสี้ยน ใน “สามก๊ก” ที่บอกว่าอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีตัวตนจริง

ในภาษาจีน เวลามีการเปรียบเทียบความงามของผู้หญิง จะมีคำพูดหรือประโยคที่หยิบยืมการเปรียบเทียบความงามของสี่หญิงงามที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนอยู่บ่อยครั้งมาก คือ

-“มัจฉาจมวารี”

-“ปักษีตกนภา”

-“จันทร์หลบโฉมสุดา”

-“มวลบุบผาละอายนาง”

มีภาพวาดของสี่หญิงงามที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนแสดงอยู่ในหนังสือและที่ต่างๆมากมาย แต่ภาพวาดของศิลปินต่างคนกัน เวลาวาดภาพผู้หญิงคนเดียวกัน ก็มักจะมีความแตกต่างออกไป สไตล์การวาดและจินตนาการของศิลปินทำให้ภาพที่ปรากฏออกมาแตกต่างกัน ไม่เคยมีศิลปินคนไหนมีโอกาสได้วาดภาพจากต้นแบบที่มาจากตัวตนจริง

สำหรับภาพแต่ละนางของสี่หญิงงามที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีนที่เห็นอยู่นี้ มาจาก AI สร้างภาพ เป็น Text to Image ที่สร้างภาพตามคำบอกเหล่าจากอดีตที่เป็นข้อมูลตามประวัติศาสตร์

Leave a Reply