กองทัพกำลังพัฒนา AI มาช่วยฆ่าคน วิจัยสร้างอาวุธใหม่ๆ จำลองการต่อสู้ จดจำและติดตามเป้าหมายฝ่ายศัตรู ตรวจสอบภัยคุกคาม หุ่นยนต์สังหาร       

Bad Actor ซึ่งเป็นตัวร้ายที่จะพัฒนา AI ไปใช้ด้านลบ คือ กองทัพ!!!

มีเรื่องดีๆกำลังเกิดขึ้นจากการพัฒนา AI มาช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น แต่เรื่องร้ายๆสารพัดอย่างที่กองทัพของประเทศต่างๆกำลังทำอยู่ อาจเป็นหนทางการทำลายล้างมนุษยชาติ

ขณะนี้กำลังมีการพัฒนา AI ไปใช้ในวงการทหารอย่างจริงจังหลายเรื่อง เช่น Warfare Systems, Strategic Decision Making, Data Processing and Research, Combat Simulation, Target Recognition, Treat Monitoring, Drone Swarms, Cybersecurity, Transportation, Casualty Care and Evacuation

และอีกเรื่องที่น่ากลัวมากๆ คือ Killer Robots มันกำลังถูกพัฒนามาช่วยฆ่าคน!!!

ทหารกำลังพัฒนาอาวุธและระบบการต่อสู้ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น AI สามารถจดจำและติดตามเป้าหมาย มีระบบอาวุธอัตโนมัติที่ใช้ทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม

AI ช่วยผู้นำทางทหารตัดสินใจกำจัดศัตรู หมายถึงฆ่าคนหรือมีโอกาสชนะมากขึ้น มันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุรูปแบบและแนวโน้ม ผู้สั่งการสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้มากขึ้นสำหรับ การจัดกำลังพล การจัดสรรทรัพยากร และเรื่องเชิงกลยุทธ์อื่นๆ

AI ประมวลผลและวิจัยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพดีกว่ามนุษย์ สามารถนำมันมาใช้เพื่อปรับปรุงการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองทางทหาร มีข้อมูลที่เอาไปใช้วิจัยเกี่ยวกับอาวุธ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

มันสามารถจำลองการรบแบบเสมือนจริง Combat Simulation ช่วยในการฝึกทหาร ทดสอบอาวุธ ทดลองยุทธวิธีใหม่ๆ ทำให้การปฏิบัติการทางทหารในภาคสนามจริงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

AI จดจำและติดตามเป้าหมายได้แม่นยำกว่ามนุษย์ มีโอกาสที่จะทำลายศัตรูได้ตรงจุด ลดความเสียหายรอบข้าง ตัวประกันหรือผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจะได้รับอันตรายน้อยลง

ฝูงโดรนที่ควบคุมโดย AI ทำงานทางด้านการทหารได้หลากหลาย เช่น ลาดตระเวน เฝ้าระวัง สอดแนม โจมตีฝ่ายตรงข้าม

AI สามารถสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยปกป้องเครือข่ายและระบบทางทหารจาการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งในวันนี้ กองทัพต้องพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญ

การขนส่ง การอพยพดูแลผู้บาดเจ็บ และการเดินทางในภารกิจทางทหารทุกด้าน สามารถใช้ AI ตรวจสอบเส้นทาง ค้นหาเส้นทาง วางแผนการเคลื่อนย้าย ติดตามการจัดส่ง ดูแลความปลอดภัยของเส้นทาง

กองทัพของประเทศใหญ่ๆ กำลังวิจัยพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อสร้าง Killer Robots หุ่นยนต์สังหารที่จะออกไปรบแทนมนุษย์

ในอนาคตการรบระหว่างประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง อาจเป็นการรบระหว่างหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ เครื่องจักรกับเครื่องจักร แต่สำหรับประเทศเล็กๆจะต้องเอาเลือดเนื้อของคนจริงๆไปต่อสู้กับเครื่องจักร

หากไม่มีการควบคุมการพัฒนา AI ให้ดี เรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย อาจหมดความหมาย เพราะทุกอย่างจะถูกทำลายโดย Bad Actor ที่นำมันมาใช้เพื่อทำลายล้าง

AI อาจอันตรายยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์ ประเทศไหนพัฒนาได้ดีกว่า จะเป็นผู้ครองโลก

วันนี้ AI กำลังทำงานให้มนุษย์ที่ควบคุมมันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่มนุษย์ต้องการ แต่ถ้าวันหนึ่งเมื่อมี AI ที่ฉลาดเหนือมนุษย์ มันจะมีเป้าหมายของพวกมันเอง มันอาจตัดสินว่ามนุษย์เป็นภัยต่อมัน และจะเข้ามาควบคุมมนุษย์

AI อาจพัฒนาไปถึงจุดที่ไม่ต่างจากรูปแบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต และมันจะอยู่บนตำแหน่งสูงสุดเหนือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก!!!

https://www.engadget.com/ai-pioneer-geoffrey-hinton-isnt-convinced-good-ai-will-triumph-over-bad-ai-181536702.html

https://sdi.ai/blog/the-most-useful-military-applications-of-ai/?fbclid=IwAR2LC1prmwgTk96v52KAesH2otC5yBKGDxMeBieVmVv4aOJEyzAWcxT2TIU

https://www.engadget.com/2017-07-25-will-we-be-able-to-control-the-killer-robots-of-tomorrow.html?fbclid=IwAR33zJDMqzFBX0S7mi1qz40OoCMU2doHPZfdV4oekmvmb2dCZ18xv779-T0

Leave a Reply