AI บิดเบือนข้อมูลได้อย่างแนบเนียน อธิบายให้คนเข้าใจง่าย แต่มันโกหก

วันที่ 28-06-2023 Science Advances ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ข้อสรุปว่า AI GPT-3 สามารถสื่อสารได้ดีกว่าคน และมันยังสามารถบิดเบือนข้อมูลได้เก่งกว่าคนด้วย

AI กำลังเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างและประเมินข้อมูล

ข้อมูลที่ระบาดอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตวันนี้ ไม่มีใครแยกออกแล้วว่า สร้างโดยคนหรือปัญญาประดิษฐ์ มันกำลังส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของโลก ไม่รู้เรื่องไหนเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม

งานวิจัยนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 697 คน โดยให้พวกเขาทำการแยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อมูลบิดเบือนจากข้อมูลที่ถูกต้อง จัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของทวีต แล้วให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาว่าทวีตนั้นเป็นแบบออร์แกนิกหรือสังเคราะห์

ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านข้อมูลแล้วตอบว่า ทวีตนั้นเขียนขึ้นโดยผู้ใช้ Twitter หรือ AI GPT-3

ผลการศึกษาพบว่า AI สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ และมันสามารถสร้างข้อมูลบิดเบือนที่ดูน่าสนใจ ดูน่าเชื่อถือ

เมื่อเปรียบเทียบกับคนแล้ว มันทำได้ดีกว่าคน

AI สามารถสื่อสารให้อ่านเข้าใจง่าย และยังโกหกได้แนบเนียนมาก

การศึกษาครั้งนี้ยังพบด้วยว่า มนุษย์ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง ทวีตที่สร้างโดย GPT-3 และเขียนโดยผู้ใช้ Twitter จริง

ข่าวปลอม การบิดเบือนข้อมูล การปั่นหัวคน การชี้นำสังคมแบบผิดๆ คือ ความกังวลของคนดังและผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกจำนวนมากที่กลัวว่าจะมีการนำ AI ไปใช้ด้านลบ

ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยคราวนี้ ชี้ชัดให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ AI ที่มันจะเป็นอันตรายกับโลกด้วยการบิดเบือนข้อมูล

AI สามารถทำงานเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อที่เก่งที่สุดในโลก มันสร้างแคมเปญและปรับปรุงข้อมูลไปในทิศทางที่คนเลวๆต้องการชี้นำหรือปั่นหัวคนได้ และยังทำได้แบบอัตโนมัติกระจายข้อมูลหลอกลวงได้ครั้งละมากๆในเวลาอันรวดเร็ว

หากไม่มีใครบอกว่า ข้อมูลที่พวกเรากำลังเสพอยู่เป็นข้อมูลสังเคราะห์จาก AI ก็คงไม่มีใครรู้

หากมันกำลังโกหกเรา เราก็คงไม่รู้เช่นกัน!!!

https://www.technologyreview.com/2023/06/28/1075683/humans-may-be-more-likely-to-believe-disinformation-generated-by-ai/

Leave a Reply