เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย ติดอันดับ FTSE4Good 2023 จากผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 27 กรกฎาคม 2566 – บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศว่าบริษัทได้รับคัดเลือกในดัชนีด้านความยั่งยืนระดับสากล FTSE4Good ตามผลการประเมินของกลุ่มดัชนี FTSE4Good ในเดือนมิถุนายน 2566 โดย FTSE Russell ผู้จัดทำดัชนีระดับโลก 

ดัชนี FTSE4Good จัดขึ้นโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) สถาบันจัดทำดัชนีหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลก เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่นของบริษัทต่าง ๆ ในแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยดัชนี FTSE4Good ถูกนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลายประเภทนำไปใช้เพื่อประกอบการพิจารณาและประเมินการลงทุนในกองทุนที่มีความรับผิดชอบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

การประเมินของ FTSE Russell ขึ้นอยู่กับผลงานในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การกำกับดูแลกิจการ สุขภาพและความปลอดภัย การต่อต้านการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยธุรกิจที่รวมอยู่ในกลุ่มดัชนี  FTSE4Good จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่หลากหลาย 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSEG) การจัดอันดับ ESG ของฟุตซี่ รัสเซล นำเสนอมาตรการในหลากหลายมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและการลงมือปฏิบัติ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากดัชนี FTSE4Goodเพื่อเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ยั่งยืนและเป็นกรอบสำหรับการมีส่วนร่วมขององค์กรและการกำกับดูแลองค์กร 

ในฐานะพลเมืองบรรษัทระดับโลก เดลต้า ประเทศไทย ยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (UNSDGs) และเป้าหมายการลดคาร์บอน RE100 ทั้งนี้ คณะกรรมการการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโมเดลทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นซึ่งครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ที่จำเป็นในทุกมิติ   

###

เกี่ยวกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ .ศ. 2531 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อน นอกจากนี้ เดลต้า ฯ ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในระดับภูมิภาคหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบแสดงผลครบวงจร และระบบเครือข่าย โดยพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน    

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการประหยัดพลังงานทางด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และด้วยนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้ เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออโตเมชั่น และระบบโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทฯ มีส านักงานขายมากมายในภูมิภาคหลักทั่วโลก โรงงานผลิตในอินเดีย สโลวาเกีย และประเทศไทย ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบในไทย อินเดีย เยอรมันและอื่น ๆ อีกมากมายในหลายประเทศ  

เดลต้า (ประเทศไทย) เป็นบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและในภูมิภาค  โดยได้รับการเชิดชูเกียรติจากนานาสถาบัน อาทิ รางวัลองค์กรธุรกิจแห่งอาเซียนด้านสุดยอดนวัตกรรม  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจากนายกรัฐมนตรี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลต้าฯ  สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.deltathailand.com

Posted in PR

Leave a Reply