AWS Cloud Day Thailand 2023

8 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา มีงานใหญ่ AWS Cloud Day Thailand มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกมากกว่า 5,000 คน

หนึ่งในไฮไลท์ของงาน คือ Generative AI ซึ่ง AWS มีเครื่องมือและโมเดลสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา Generative AI

AWS มีชิปแมชชีนเลิร์นนิงที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชัน Generative AI มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้ถึง 54% และสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ที่เทียบเท่ากัน

AWS เป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในโลก มีลูกค้าหลากหลายตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ในระดับมหาชน จนถึงสตาร์ทอัพเกิดใหม่

การใช้ Cloud กับ AWS คือการทำงานกับเบอร์หนึ่งของโลก มีเครื่องมือที่จำเป็นครบทุกอย่างตามที่ต้องการ….

Leave a Reply